fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

21/03/2020 9,111

Bạn đang xem: fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

A. Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thường

C. nước Br2

Đáp án chủ yếu xác

D. dung dịch AgNO3/NH3, to

Chọn đáp án C

Fructozơ ko phản xạ được với nước Brom.

Chú ý: Fructozơ đem đặc điểm của một ancol nhiều chức nên nó ứng dụng được với hỗn hợp Cu(OH)2, đem đặc điểm của xeton nên ứng dụng với H2 tạo nên trở nên sobitol. Mặc mặc dù nó không tồn tại group –CHO tuy nhiên vẫn đang còn phản xạ tráng gương và ứng dụng với Cu(OH)2/  vì vô môi trường xung quanh bazơ tồn bên trên cân đối.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm rơi rụng thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O vô phân tử.

Câu 2:

Glucozơ đem tính lão hóa Khi phản xạ với 

A. [Ag(NH3)2]OH

B. Cu(OH)2

C. H2 (Ni, t0)

D. dung dịch Br2

Câu 3:

Glucozơ hoàn toàn có thể ứng dụng được với toàn bộ những hóa học này sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

Xem thêm: cho đoạn chương trình sau

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 4:

Trong những đánh giá tiếp sau đây, đánh giá này không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ vô hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể ứng dụng với hiđro sinh rời khỏi và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể ứng dụng với Cu(OH)2 tạo nên và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ đem công thức phân tử tương đương nhau.

Câu 5:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều sở hữu group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tớ chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 6:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 7:

Phát biểu này tại đây ko đích ?

A. Dung dịch glucozơ ứng dụng với Cu(OH)2 vô môi trường xung quanh kiềm Khi đun rét mang đến kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở nên amoni gluconat và đưa đến bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro vô hỗn hợp glucozơ đun rét đem Ni thực hiện xúc tác, sinh rời khỏi sobitol.

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm ở sức nóng phỏng cao tạo nên phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]

Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK