giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

Bạn đang xem: giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

A. tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử và tách dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử.

B. tách dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử trội và tăng dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử

C. tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử trội và tách dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử lặn.

D. tách dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử lặn và tăng dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử.

Đáp án A

Giao phối ko tình cờ thực hiện tăng dần dần tần số loại ren đồng thích hợp tử và tách dần dần tần số loại ren dị thích hợp tử.
Vậy lựa chọn đáp án A

Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn thi đua thpt vương quốc, luyện thi đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện thi đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện thi đua kỹ năng và kiến thức ôn thi đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo gót chủ thể ôn thi đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách thiết kế Python cơ bạn dạng, cho tất cả những người mới mẻ chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID