giáo trình kinh tế chính trị mác lênin pdf

Bạn đang xem: giáo trình kinh tế chính trị mác lênin pdf

 Advanced

Please use this identifier to lớn cite or liên kết to lớn this item: https://mamnonngoisaoxanh.edu.vn/handle/UEH/62221

Title: Giáo trình Kinh tế chủ yếu trị Mác - Lê Nin Author(s): Bộ GD-ĐT Abstract: Bản thảo Giáo trình kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác - Lê Nin sử dụng mang lại giảng dạy dỗ những môn lý luận chủ yếu trị mang lại khối ngôi trường đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và ko chuyên nghiệp về lý luận chủ yếu trị trình độ chuyên môn ĐH, tự Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên biên soạn và phát triển bên trên trang web của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, theo đòi đưa ra quyết định Số: 2570/BGDĐT-GDĐH V/v in ấn và dán cỗ giáo trình những môn lý luận chủ yếu trị trình độ chuyên môn ĐH ngày 14 mon 7 năm 2020. Issue Date: 2019 URI: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729#content_1
http://mamnonngoisaoxanh.edu.vn/handle/UEH/62221
Appears in Collections:Lý luận chủ yếu trị

Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Xem thêm: xa ngoài kia nơi loài tôm hát

File

Description

Size

Format

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Xem thêm: học viện phật giáo việt nam