giới thiệu biểu đồ hình quạt

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giới thiệu biểu đồ hình quạt

Video chỉ dẫn giải

Kết ngược khảo sát về sự việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được cho tới bên trên biểu trang bị hình quạt mặt mũi. Hãy cho thấy thêm đem từng nào học tập sinh:

a) Thích màu xanh lá cây ?                                   b) Thích red color ?

c) Thích white color ?                                  d) Thích color tím ?

Phương pháp giải:

- Từ biểu trang bị tao thấy có 40% số học viên mến màu xanh lá cây, 25% số học viên mến red color, 20% số học viên mến white color và 15% số học viên mến color tím. Từ cơ tao tìm ra số học viên mến từng loại color cơ.

- Quy tắc tìm hiểu a% của một số trong những B: Muốn tìm hiểu a% của B tao rất có thể lấy B phân chia cho tới 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi phân chia cho tới 100.

Lời giải chi tiết:

a) Có 40% số học viên mến màu xanh lá cây. Vậy số học viên mến màu xanh lá cây là: 

                 120 : 100 × 40 = 48 (học sinh)

b) Có 25% số học viên mến red color. Vậy số học viên mến red color là:

                120 : 100 × 25 = 30 (học sinh)

c) Có 20% số học viên mến white color. Vậy số học viên mến white color là:

                120 : 100 × 20 = 24 (học sinh)

d) Có 15% số học viên mến color tím. Vậy số học viên mến color tím là:

                120 : 100 × 15 = 18 (học sinh)

                               Đáp số: a) 48 học tập sinh;

                                            b) 30 học tập sinh;

                                            c) 24 học tập sinh;

                                            d) 18 học viên.

Bài 2

Xem thêm: cường độ dòng điện là gì

Video chỉ dẫn giải

Biểu trang bị tiếp sau đây nói đến thành quả tiếp thu kiến thức của học viên ở một ngôi trường đái học:

Hãy gọi tỉ số tỷ lệ của học viên đảm bảo chất lượng, học viên khá và học viên khoảng bên trên biểu trang bị.

Phương pháp giải:

Hãy gọi tỉ số tỷ lệ của học viên đảm bảo chất lượng, học viên khá và học viên khoảng bên trên biểu trang bị.

Lời giải chi tiết:

Biểu trang bị nói đến thành quả tiếp thu kiến thức của học viên ở một ngôi trường đái học: 

- Có 17,5% số học viên là học viên đảm bảo chất lượng.

- Có 60% số học tập sinh là học viên khá.

- Có 22,5% số học tập sinh là học viên khoảng.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Hình vẽ bên dưới đấy là biểu trang bị hình quạt cho thấy thêm tỉ số tỷ lệ những loại sách nhập tủ sách của một ngôi trường đái học tập.

Nhìn nhập biểu trang bị tao biết:

- Có 50% số sách là truyện thiếu thốn nhi;

- Có 25% số sách là sách giáo khoa;

- Có 25% số sách là những loại sách không giống.

b) Ví dụ 2: Biểu trang bị hình quạt mặt mũi cho thấy thêm tỉ số tỷ lệ học viên nhập cuộc những môn thể thao của lớp 5C. lõi rằng lớp 5C đem 32 học viên, chất vấn đem từng nào các bạn nhập cuộc môn Bơi?

Nhìn nhập biểu trang bị tao thấy đem 12,5% học viên nhập cuộc môn tập bơi.

Xem thêm: kim loại và 5 tính chất giauauto

Vậy số học viên nhập cuộc môn Bơi là:

           32 × 12,5 : 100 = 4 (học sinh)

                                Đáp số: 4 học tập sinh