hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

Câu hỏi:

12/09/2019 23,700

A. Phật giáo và Ki-tô giáo.

Bạn đang xem: hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

B. Phật giáo và đè Độ giáo.

Đáp án chủ yếu xác

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo.

D. đè Độ giáo và Hồi giáo.

Đáp án: B.

Giải thích: Tại đè Độ Ra đời 2 tôn giáo rộng lớn là đè Độ giáo và Phật giáo, đè Độ giáo Ra đời vô thiên niên kỉ loại nhất trước Công vẹn toàn, Phật giáo Ra đời vô thế kỉ VI trước Công vẹn toàn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít hầu hết phân bổ ở

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á.

D. Khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 2:

Tỉ lệ tăng thêm dân sinh của châu Á hạn chế đáng chú ý là do

A. gửi cư.

B. phân bổ lại dân sinh sống.

C. triển khai quyết sách dân sinh plan hóa mái ấm gia đình.

D. lôi cuốn nhập cảnh.

Câu 3:

Chủng Môn-gô-lô-it hầu hết phân bổ ở điểm nào là sau đây?

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

D. Khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 4:

Quốc gia nhộn nhịp dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc.

B. Thái Lan.

C. VN.

D. đè Độ.

Câu 5:

Chủng tộc hầu hết ở Khu vực Đông Nam Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it.

B. Môn-gô-lô-it.

C. Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 6:

Đặc điểm dân sinh sống, xã hội châu Á là

A. Một lục địa nhộn nhịp dân nhất trái đất.

B. Dân cư nằm trong nhiều chủng tộc.

C. Nơi Ra đời của những tôn giáo rộng lớn.

D. Tất cả những ý bên trên.

Câu 7:

Chủng Ô-xtra-lô-it hầu hết phân bổ ở điểm nào là sau đây?

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á.

C. Bắc Á, Đông Á.

Xem thêm: biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng

D. Khu vực Đông Nam Á, Nam Á.