hình nón được tạo thành như thế nào

Câu hỏi:

17/03/2020 52,654

Hình nón được tạo ra trở thành Lúc tảo hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định.

Bạn đang xem: hình nón được tạo thành như thế nào

Nếu bịa mặt mũi lòng của hình nón tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân nặng và hình chiếu cạnh với hình tròn trụ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình trụ được tạo ra trở thành như vậy nào? Nếu bịa mặt mũi lòng của hình trụ tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh với hình dạng gì?

Câu 2:

Hình cầu được tạo ra trở thành như vậy nào? Các hình chiếu của hình cầu với Điểm lưu ý gì ?

Câu 3:

Cho những bạn dạng vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

a) Hãy gọi những bạn dạng vẽ nhằm xác đánh giá dạng của những vật thể cơ.

b) Hãy ghi lại (x)vào dù tương thích của bảng 6.4 nhằm chứng thật sự đối sánh Một trong những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những bạn dạng vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Câu 4:

Hãy gọi bạn dạng vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu với hình dạng như vậy nào? (tam giác cân nặng ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện tại độ cao thấp này của khối tròn trặn xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng cơ hội điền những cụm kể từ nhập ngoặc đơn nhập bảng 6.1, 6.2,6.3)

Câu 5:

Bằng cơ hội điền nhập vị trí ... những cụm kể từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình tròn trụ,hình chữ nhật nhập những mệnh đề tại đây nhằm tế bào mô tả cơ hội tạo ra trở thành những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

a) Khi tảo ...(hình chữ nhật) một vòng xung quanh một cạnh thắt chặt và cố định ,tao được hình trụ(h6.2a).

b) Khi tảo ...(hình tam giác vuông) một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định ,tao được hình nón (h6.2b).

c) Khi tảo ...(nửa hình tròn trụ ) một vòng xung quanh 2 lần bán kính thắt chặt và cố định ,tao được hình cầu (h6.2c).

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

Em hãy kể một só vật thể với dạng những khối tròn trặn xoay nhưng mà em biết ?

Câu 6:

Các em với biết những dụng cụ này được thực hiện rời khỏi ra sao không?