hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có dân cư sinh sống

Câu căn vặn liên quan

 • Đâu là việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

  Bạn đang xem: hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có dân cư sinh sống

  Đâu là việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của non sông nhập tiến trình hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của non sông nhập tiến trình lúc bấy giờ, vận tốc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN biểu diễn ra

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu loại tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

  Xem thêm: con duong ruc lua

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

 • Ý nào là ko đích thị về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích thị về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh đích thị nhất là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

  Xem thêm: đố em biết anh đang nghĩ gì