imagine to v hay ving

Có thể chúng ta chưa chắc chắn tuy nhiên Imagine cũng là 1 trong trong mỗi động kể từ thông thường lầm lẫn cấu tạo Imagine ving hoặc to tướng v bại. Việc xác lập Imagine + v gì còn tùy nằm trong vào cụ thể từng tình huống câu dùng là gì. Vì thế nhằm lần hiểu cụ thể những cấu tạo của Imagine, hãy nằm trong Langmaster trả lời Imagine to tướng v hoặc ving nhé!

Bạn đang xem: imagine to v hay ving

1. Tìm hiểu Imagine là gì?

Imagine /ɪˈmædʒɪn/ nhập giờ đồng hồ Anh là 1 trong động kể từ, đem ý tức thị tưởng tượng hoặc tưởng tượng. Có nghĩa nếu như tớ tâm trí hoặc tưởng tượng về một chiếc gì bại thì khối óc của tôi tự động không giống hiện thị hình ảnh cụ thể nhập bại.

Ví dụ: Imagine you are in a forest covered with green. (Hãy tưởng tượng chúng ta đang được ở nhập một vùng rừng núi phủ chan chứa sắc xanh rớt.)

Nếu nhập trường hợp Khi ai bại căn vặn chúng ta về một sự vật vấn đề đem thiệt hay là không. Nếu bại là việc thiệt thì bạn cũng có thể vấn đáp vì như thế cụm kể từ “I imagine so”.

2. Cấu trúc của Imagine: Imagine to tướng v hoặc ving

Nhiều bạn làm việc đề ra thắc mắc sau imagine là to tướng v hoặc ving hoặc imagine chuồn với to tướng v hoặc ving nhưng mà vẫn ko thể vấn đáp được. Thực hóa học Imagine chỉ phối kết hợp được với Ving hoặc danh động kể từ phí a đằng sau nó nhưng mà ko chuồn cùng theo với To v.

 • Cấu trúc: S + imagine + Ving

Imagine rất có thể kết phù hợp với Ving tạo nên trở nên cấu tạo câu Imagine doing something với ý tức thị tưởng tượng hoặc tưởng tượng về một yếu tố nào là bại. Dường như để thay thế thể mang lại Ving tớ rất có thể dùng những danh động kể từ. Nếu ở dạng câu phủ lăm le thì tiếp tục thêm thắt not tức thì trước Ving/Noun phrase.

Ví dụ: When I'm feeling happy, I often imagine that I'm having a great trip in forest with full green trees. (Khi tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc, tôi thông thường tưởng tượng bản thân mang trong mình 1 chuyến hành trình nhập rừng phủ chan chứa cây cối.) 

null

Cấu trúc của Imagine: Imagine to tướng v hoặc ving

Xem thêm:

Langmaster - Phân biệt động kể từ chuồn với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cơ phiên bản #10]

 • Các cách sử dụng không giống của Imagine

Imagine còn được dùng trong số văn cảnh không giống nhau với sắc thái chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Tại bên dưới đấy là một trong những ví dụ về phong thái sử dụng của Imagine.

 • Dùng mô tả tình trạng “tôi nhận định rằng, tôi nghĩ…”

Ví dụ: 

 • I imagine she’d lượt thích to tướng think after her long journey. (Tôi nhận định rằng cô ấy là 1 trong người quí suy tư sau đó 1 chuyến hành trình dài)
 • I thought my son heard something, but perhaps he was imagining it. (Tôi cho rằng nam nhi tôi vẫn nghe được đồ vật gi bại tuy nhiên có lẽ rằng cậu bé nhỏ chỉ đang được tưởng tượng thôi.)

Lưu ý: Không sử dụng “Im imagine.

 • Dùng Khi ham muốn tạo nên hình hình họa tinh ranh thần

Ví dụ:

 • Life must be difficult for him – I imagine so sánh. (Cuộc sinh sống hẳn là trở ngại so với anh ấy lúc bấy giờ. Tôi nghĩ rằng vậy.)
 • Imagine being stranded in Da lat without any friends! (Hãy tưởng tượng bị quăng quật rơi ở Đà Lạt nhưng mà không tồn tại người chúng ta nào)

Lưu ý: Không sử dụng “I magine” “I imagine it” “imgaine to tướng be”

3. Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với Imagine

3.1. Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan với Imagine

Ngoài Imagine, bạn cũng có thể không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ của tôi vì như thế những kể từ đem nghĩa tương đương bên dưới đây:

 • Fancy /ˈfænsi/: Tưởng tượng 
 • Fantasize /ˈfæntəsaɪz/:  Tưởng tượng viển vông, mơ màng
 • Feature /ˈfiːtʃə(r)/: Từ lóng tưởng tượng 
 • Figure /ˈfɪɡə(r)/: Suy nghĩ
 • Form /fɔːm/: Hình trở nên, nghĩ về ra
 • Brainstorm /ˈbreɪnstɔːm/: Động óc, tư duy
 • Conceptualize /kənˈseptʃuəlaɪz/: Khái niệm hóa 
 • Create /kriˈeɪt/: Sáng tạo 
 • Depict /dɪˈpɪkt/: Mô tả 
 • Devise /dɪˈvaɪz/: Phát minh, nghĩ về ra
 • Envisage /ɪnˈvɪzɪdʒ/: Dự tính 
 • Fabricate /ˈfæbrɪkeɪt/: Bịa đặt
 • Frame /freɪm/: Dàn xếp, tưởng tượng ra 
 • Harbor /hɑːbə(r)/: Nuôi chăm sóc (ý xấu) 
 • Invent /ɪnˈvent/: Phát minh ra 
 • Picture /ˈpɪktʃə(r)/: Hình dung ra 
 • Project /ˈprɒdʒekt/: Tưởng rằng 

null

Nhóm kể từ đồng nghĩa tương quan với Imagine

3.2. Nhóm kể từ ngược nghĩa với imagine

Bạn rất có thể xem thêm thêm thắt một trong những group kể từ ngược nghĩa với Imagine bên dưới đây:

 • Ignore /ɪɡˈnɔː(r)/: Phớt lờ 
 • Neglect /nɪˈɡlekt/: Không chú ý
 • Tell the truth: Nói sự thật 
 • Know /nəʊ/: Nhận biết
 • Break /breɪk/: Làm đứt đoạn 
 • Destroy /dɪˈstrɔɪ/: Phá hủy 
 • Disregard /ˌdɪsrɪˈɡɑːd/: Không nhằm ý đến 

null

Nhóm kể từ ngược nghĩa với imagine

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC WANT - CẤU TRÚC WANT TO, WANT + N, WANT + V-ING

4. Bài luyện vận dụng

Bài luyện 1: Điền nhập khu vực trống rỗng kể từ quí thống nhất với câu vẫn cho

Các động từ: Have, drive, go, go, rain, win

Xem thêm: tự do trong giấc mơ

1. I often imagine … a great trip in forest with full green trees. 

2. She doesn't enjoy .... very much.

3. He don't want .... out tonight.He's too tired. 

4. She can't afford .... out tonight. She doesn't have enough money. 

5. Has it stopped .... yet?

6. My team was unlucky to tướng lose the game. I deserved .... 

Đáp án:

1. Having

2. Driving

3. To go

4. To go

5. Raining

6. To win

Bài luyện 2: Chia động kể từ quí phù hợp với câu vẫn cho

1. (Imagine) .... being stranded in Da lat without any friends

2. That team were talking very loudly, we couldn't help .... (overhear) what that team said.

3. Can your team help u .... (get) the launch ready

4. She looks so sánh funny. I can't help .... when I see her(smile)

5. The bad weather helped .... (make) it a not good holiday.

Đáp án:

1. Imagine

2. Overhearing

3. Get or to tướng get

4. Smiling

5. Make or to tướng make

Như vậy, nội dung bài viết bên trên vẫn cung ứng cho mình học tập những vấn đề về Imagine to tướng v hoặc ving. Hy vọng với kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho mình học tập đã đạt được tầm nhìn rõ rệt nhất lúc dùng những cấu tạo nằm trong Imagine. Để hiểu rằng chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tôi, hãy nhập cuộc tức thì bài xích test không lấy phí bên trên trên đây. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm trượt ích!

Xem thêm: giải bài toán lớp 4