kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

`-` Độ dịch gửi hoàn toàn có thể có mức giá trị âm `=>` Loại `D`

`-` Độ dịch gửi cho thấy cả sự cân đối và phía `->` Độ dịch gửi ko nên đại lượng vô hướng

`=>` Loại `A`

`-` lõi quãng lối đi được thì vẫn ko xác lập được địa điểm của vật `->` Quãng lối đi được ko cho thấy phía `->` Quãng lối đi được ko nên đại lượng vecto 

`=>` Loại `C` 

Vậy đáp án thực sự `\bb{B}`

 `#Khanhpha`

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.9

29 vote

avatar

Xem thêm: đổi ngày âm sang dương

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

`B.`

Giải quí công việc giải:

- Độ dịch chuyển:

  + là đại lượng vectơ

  + hoàn toàn có thể dương, âm hoặc vì chưng 0

- Quãng đường:

  + là đại lượng vô hướng

  + luôn luôn dương (vật đứng yên lặng thì quãng lối đi được vì chưng 0)

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.7

16 vote

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

Xem thêm: đố em biết anh đang nghĩ gì