kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi

Kết trái ngược lớn số 1 của trào lưu "Đồng khởi" (1959 - 1960) ở miền Nam là

Kết trái ngược lớn số 1 của trào lưu "Đồng khởi" (1959 - 1960) ở miền Nam là

Bạn đang xem: kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi


Phá vỡ từng mảng rộng lớn cỗ máy thống trị của địch.

Mặt trận dân tộc bản địa giải hòa miền Nam VN thành lập và hoạt động (20 - 12 - 1960).

Lực lượng vũ trang được tạo hình và cải cách và phát triển.

 Tịch thu ruộng khu đất của bọn địa công ty phân tách mang đến nông dân túng.

Xem thêm: i bought the golden fish

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Kết trái ngược lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam VN là sự việc thành lập và hoạt động của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thành lập và hoạt động (20-12-1960). Đây là mặt mày trận công ty trương câu kết toàn dân, đấu giành giật chống đế quốc Mĩ xâm lăng và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm, xây dựng cơ quan ban ngành cách mệnh bên dưới mẫu mã những ủy ban quần chúng. # tự động quản lí. Mặt trận sở hữu tầm quan trọng cần thiết đấu giành giật chống những kế hoạch cuộc chiến tranh của Mĩ.

Chọn: B

Xem thêm: kim loại và 5 tính chất giauauto

App xem sách tóm lược miễn phí