khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-05-2022

Bạn đang xem: khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là


Chia sẻ bởi: lê văn linh


Khởi đầu của một opêron là một trong trình tự động nuclêôtit đặc biệt quan trọng gọi là

Chủ đề liên quan

Trong hình thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của ren điều tiết là

A

đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức sản xuất động lên những ren cấu hình.

B

điểm gắn nhập của prôtêin khắc chế nhằm cản ngăn hoạt động và sinh hoạt của enzim phiên mã.

C

đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức sản xuất động lên vùng vận hành.

D

đem vấn đề cho tới việc tổ hợp một prôtêin ức sản xuất động lên vùng phát động.

Theo hình thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Khi xuất hiện của lactôzơ nhập tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Không nằm trong bộ phận của một opêron tuy nhiên đem tầm quan trọng ra quyết định hoạt động và sinh hoạt của opêron là

Sản phẩm tạo hình ở đầu cuối theo dõi quy mô của opêron Lac ở E.coli là:

A

1 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 1 loại enzim phân bỏ lactôzơ

B

3 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 3 loại enzim phân bỏ lactôzơ

C

1 phân tử mARN đem vấn đề ứng của 3 ren Z, Y, A

D

3 phân tử mARN ứng với 3 ren Z, Y, A

Hai căn nhà khoa học tập người Pháp đang được phân phát xuất hiện hình thức điều hoà hoạt động và sinh hoạt ren ở:

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, đem từng nào tuyên bố tại đây sai?
I.Gen điều tiết (R) nằm trong bộ phận của opêron Lac.
II.Vùng vận hành (O) là điểm ARN pôlimeraza dính vào và khởi điểm phiên mã.
III.Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) ko phiên mã.
IV.Khi ren cấu hình A và ren cấu hình Z đều phiên mã 12 phiên thì ren cấu hình Y cũng phiên mã 12 phiên.

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Gen điều tiết (R) ko nằm trong bộ phận của opêron Lac.
II. Vùng phát động (P) là điểm prôtêin khắc chế rất có thể link thực hiện ngăn chặn sự phiên mã.
III. Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) vẫn rất có thể phiên mã.
IV. Khi ren cấu hình A phiên mã 5 phiên thì ren cấu hình Z phiên mã gấp đôi.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Dạng đột trở thành cấu hình NST chắc chắn rằng kéo đến thực hiện tăng con số ren bên trên NST là

Mức xoắn 3 nhập cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Xét một cặp NST tương đương đem trình tự động bố trí những ren như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loàn nhập quy trình hạn chế phân đang được đưa đến một giao phó tử đem NST bên trên với trình tự động bố trí những ren là ABCdefFGŸHI. cũng có thể Kết luận, nhập hạn chế phân đang được xẩy ra hiện nay tượng:

A

Xem thêm: đại học văn hoá hà nội

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân thiết 2 crômatit của 2 NST tương đương.

B

nối đoạn NST bị đứt nhập NST tương đương.

C

nối đoạn NST bị đứt nhập NST ko tương đương.

D

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân thiết 2 crômatit của 2 NST ko tương đương.

Trình tự động nuclêôtit nhập ADN có công năng đảm bảo an toàn và thực hiện những NST ko bám nhập nhau ở ở

Trao thay đổi đoạn thân thiết 2 NST ko tương đương tạo ra hiện nay tượng

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực lớn để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Dạng đột trở thành cấu hình NST thông thường tạo ra thất lạc thăng bằng ren nguy hiểm nhất là:

Điều ko đúng vào khi cho tới rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục của khung hình.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới ê.

C

không những đem ren quy tấp tểnh nam nữ mà còn phải đem ren quy tấp tểnh tính trạng thông thường.

D

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK tiện lợi cho

A

sự phân li NST nhập phân bào.

B

sự tổng hợp NST nhập phân bào.

C

sự thể hiện sắc thái NST ở kì thân thiết.

D

sự phân li và tổng hợp NST nhập phân bào.

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

Dạng đột trở thành này được phần mềm nhằm loại ngoài NST những ren ko mong ước ở một vài loài cây trồng?

Một NST đem trình tự động những ren là bị đột trở thành đem trình tự động những ren là . Đây là dạng đột trở thành loại

Đột trở thành thực hiện tăng nhanh dung lượng amylaza ở Đại mạch nằm trong dạng