lịch sử và địa lý lớp 4

Lớp 4

Bạn đang xem: lịch sử và địa lý lớp 4

Yêu cầu tư liệu, báo lỗi nội dung

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 4: bên trên đây

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4 bao gồm những bài xích sau:

MỤC LỤC

  Phần Mở Đầu

  • Bài 1: Môn Lịch Sử và Địa Lí
  • Bài 2: Làm Quen Với Bản Đồ
  • Bài 2: Làm Quen Với Bản Đồ (Tiếp Theo)

  Mục lục Giải bài xích luyện Lịch Sử 4

   Phần 1: Buổi đầu dựng nước và lưu nước lại (Khoảng 700 năm TCN cho tới năm 179 TCN)

   • Bài 1: Nước Văn Lang
   • Bài 2: Nước Âu Lạc

   Phần 2: Hơn một ngàn năm đấu giành giành lại song lập (Từ năm 179 TCN cho tới năm 938)

   • Bài 3: Nước tao bên dưới ách đô hộ của những triều đại phong con kiến phương Bắc
   • Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
   • Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng vì thế Ngô Quyền điều khiển (năm 938)
   • Bài 6: Ôn tập

   Phần 3: Buổi đầu song lập (Từ năm 938 cho tới năm 1009)

   • Bài 7: Đinh Sở Lĩnh dẹp loàn 12 sứ quân
   • Bài 8: Cuộc kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng thứ tự loại nhất (năm 981)

   Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 cho tới năm 1226)

   • Bài 9: Nhà Lý dời đô đi ra Thăng Long
   • Bài 10: Chùa thời Lý
   • Bài 11: Cuộc kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng thứ tự loại nhì (1075-1077)

   Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 cho tới năm 1400)

   • Bài 12: Nhà Trần trở nên lập
   • Bài 13: Nhà Trần và việc đậy đê
   • Bài 14: Cuộc kháng chiến kháng quân xâm lăng Mông – Nguyên
   • Bài 15: Nước tao cuối thời Trần

   Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

   • Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng
   • Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
   • Bài 18: Trường học tập thời Hậu Lê
   • Bài 19: Văn học tập và khoa học tập thời Hậu Lê
   • Bài 20: Ôn tập

   Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

   • Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh
   • Bài 22: Cuộc khẩn phí phạm ở Đàng Trong
   • Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII
   • Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến bộ đi ra Thăng Long (Năm 1786)
   • Bài 25: Quang Trung đại đập quân Thanh (Năm 1789)
   • Bài 26: Những quyết sách về tài chính và văn hóa truyền thống của vua Quang Trung

   Xem thêm: chú đại bi tiếng hoa

   Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 cho tới năm 1858)

   • Bài 27: Nhà Nguyễn trở nên lập
   • Bài 28: Kinh trở nên Huế
   • Bài 29: Tổng kết

   Mục lục Giải bài xích luyện Địa Lí 4

    Phần 1: Thiên nhiên và sinh hoạt tạo ra của nhân loại ở miền núi và trung du

    • Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn
    • Bài 2: Một số dân tộc bản địa ở Hoàng Liên Sơn
    • Bài 3: Hoạt động tạo ra của những người dân ở Hoàng Liên Sơn
    • Bài 4: Trung du Bắc Bộ
    • Bài 5: Tây Nguyên
    • Bài 6: Một số dân tộc bản địa ở Tây Nguyên
    • Bài 7-8: Hoạt động tạo ra của những người dân ở Tây Nguyên
    • Bài 9: Thành phố Đà Lạt
    • Bài 10: Ôn tập

    Phần 2: Thiên nhiên và sinh hoạt tạo ra của nhân loại ở miền đồng bằng

    • Bài 11: Đồng bởi vì Bắc Bộ
    • Bài 12: Người dân ở đồng bởi vì Bắc Bộ
    • Bài 13-14: Hoạt động tạo ra của những người dân ở đồng bởi vì Bắc Bộ
    • Bài 15: Thủ đô Hà Nội
    • Bài 16: Thành phố Hải Phòng
    • Bài 17: Đồng bởi vì Nam Bộ
    • Bài 18: Người dân ở đồng bởi vì Nam Bộ
    • Bài 19-20: Hoạt động tạo ra của những người dân ở đồng bởi vì Nam Bộ
    • Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh
    • Bài 22: Thành phố Cần Thơ
    • Bài 23: Ôn tập
    • Bài 24: Dải đồng bởi vì duyên hải miền Trung
    • Bài 25-26: Người dân và sinh hoạt tạo ra của đồng bởi vì duyên hải miền Trung
    • Bài 27: Thành phố Huế
    • Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

    Phần 3: Vùng hải dương Việt Nam

    • Bài 29: Biển, hòn đảo và quần đảo
    • Bài 30: Khai thác tài nguyên và thủy sản của vùng hải dương Việt Nam
    • Bài 31-32: Ôn tập

    Xem thêm thắt những sách tìm hiểu thêm liên quan:

    • Giải Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4
    • Vở Bài Tập Lịch Sử, Địa Lí, Khoc Học Lớp 4
    • Sách Giáo Viên Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

     Bài giải này còn có hữu ích với các bạn không?

     Bấm vào một trong những ngôi sao 5 cánh nhằm tấn công giá!

     Đánh giá chỉ tầm 4.7 / 5. Số lượt tấn công giá: 1348

     Chưa sở hữu ai tấn công giá! Hãy là kẻ trước tiên Reviews bài xích này.

     Xem thêm: đại học khoa học tự nhiên điểm chuẩn

     --Chọn Bài--

     Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui sướng lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ kiểu dáng nào!

     Tải xuống

     Tác giả

     Bình luận