luật sở hữu trí tuệ 2022

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022, hiệu lực thực thi thực hiện từ thời điểm ngày 01/01/2023

Bạn đang xem: luật sở hữu trí tuệ 2022

  • Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Sở hữu trí tuệ
  • 07/2022/QH15
  • Luật / Sở Luật
  • Nội chủ yếu - Pháp luật
  • 16/06/2022
  • 01/01/2023
  • Quốc hội
  • Vương Đình Huệ
  • Tải về

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

06/2022/QH15

15/06/2022

01/01/2024

05/2022/QH15

15/06/2022

01/01/2023

04/2022/QH15

14/06/2022

01/01/2023

50/2022/QH15

13/06/2022

13/06/2022

510/NQ-UBTVQH15

12/05/2022

01/07/2022

19/2022/UBTVQH15

21/04/2022

21/04/2022

60/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

59/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

58/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

57/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

56/2022/QH15

16/06/2022

Xem thêm: biển đông có bao nhiêu vịnh biển

16/06/2022

55/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

54/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

52/2022/QH15

14/06/2022

14/06/2022

51/2022/QH15

14/06/2022

14/06/2022

63/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

62/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

21-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

20-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

19-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

Chủ trương, quyết sách mới

Chủ tịch, phó quản trị Hội lưu giữ công tác không thực sự 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương phát hành Quyết ấn định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt của hội quần bọn chúng tự Đảng, Nhà nước uỷ thác trọng trách ở Trung ương (sau trên đây gọi tắt là hội). Theo tê liệt, sở hữu 30 hội quần bọn chúng tự Đảng, Nhà nước uỷ thác trọng trách ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực tối cao nhập công tác làm việc cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt mũi Sở Chính trị, Thường trực Ban Bế Tắc thư Trương Thị Mai vừa phải ký phát hành Quy ấn định 114-QĐ/TW về trấn áp quyền lực tối cao và chống, chống tham lam nhũng, xấu đi nhập công tác làm việc cán cỗ.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Xem thêm: một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy

Liên kết website