luyện tập chung trang 144

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 144

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi lên đường quãng đàng 135km không còn 3h. Một xe cộ máy cũng lên đường quãng đàng tê liệt không còn 4 giờ nửa tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi lên đường được nhiều hơn thế xe cộ máy từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe cộ (hay số ki-lô-mét lên đường được nhập một giờ) = Quãng đàng : thời gian

- So sánh sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 135 km

Ô tô: 3 giờ

Xe máy: 4 giờ 30 phút

Mỗi giờ xe hơi lên đường nhiều hơn thế xe cộ máy: ... km?

Bài giải

Đổi: \(4\) giờ \(30\) phút \(= 4,5\) giờ.

Mỗi giờ xe hơi lên đường được là số ki-lô-mét là :

\(135 : 3 = 45\;(km)\)

Mỗi giờ xe cộ máy lên đường được số ki-lô-mét là :

\(135 : 4,5 = 30\;(km)\)

Mỗi giờ xe hơi lên đường được nhiều hơn thế xe cộ máy số ki-lô-mét là :

\(45 - 30 = 15\;(km)\)

                        Đáp số: \(15km\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ máy trải qua cái cầu nhiều năm 1250m không còn 2 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ.

Phương pháp giải:

Vận tốc của xe cộ máy đem đơn vị chức năng đo là km/giờ thì quãng đàng cần đem đơn vị chức năng ứng là km và thời hạn đem đơn vị chức năng ứng là giờ.

Để giải bài xích này tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng đàng thanh lịch đơn vị chức năng km.

- Đổi đơn vị chức năng đo của thời hạn thanh lịch đơn vị chức năng giờ.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 1250m

Thời gian: 2 phút

Vận tốc: .... km/giờ?

Bài giải

Cách 1: 

Đổi: \(1250m = 1,25km;\) \(2\) phút = \( \dfrac{2}{60}\) giờ = \( \dfrac{1}{30}\) giờ

Vận tốc của xe cộ máy là: 

       \( 1,25:\dfrac {1}{30} = 37,5\) (km/giờ)

                                Đáp số: \(37,5\)km/giờ. 

Cách 2:

Trong 1 phút xe cộ máy lên đường được số mét là:

          1250 : 2 = 625 (m)

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

Trong 1 giờ (hay 60 phút) xe cộ máy lên đường được số ki-lô-mét là:

          625 × 60 = 37500 (m)

          37500m = 37,5km.

Như vậy, từng giờ xe cộ máy lên đường được 37,5km, bởi vậy véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy là 37,5km/giờ.

                                 Đáp số: 37,5km/giờ.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ ngựa lên đường quãng đàng 15,75km không còn 1 giờ 45 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ ngựa với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo quãng đàng thanh lịch đơn vị chức năng mét.

- Đổi đơn vị chức năng đo thời hạn thanh lịch đơn vị chức năng phút.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Quãng đường: 15,75km

Thời gian: 1 giờ 45 phút

Vận tốc: .... m/phút?

Bài giải

Đổi:  15,75km = 15750m;    1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe cộ ngựa là:

            15750 : 105 = 150 (m/phút)

                               Đáp số: 150m/phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Loài cá heo rất có thể bơi lội với véc tơ vận tốc tức thời \(72km/\)giờ. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời tê liệt, cá heo bơi lội \(2400m\) không còn từng nào phút ?

Phương pháp giải:

- Đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ đơn vị chức năng km/giờ thanh lịch đơn vị chức năng m/giờ.

- Tính thời hạn cá heo bơi lội \(2400m\) (với đơn vị chức năng đo là giờ) tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới véc tơ vận tốc tức thời.

- Đối sản phẩm vừa vặn tìm ra thanh lịch đơn vị chức năng đo là phút tớ lấy \(60\) phút nhân với số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: \(72km/\)giờ

Quãng đường: 2400 m

Thời gian: ... phút?

Bài giải

Đổi: \(72km/\)giờ \(= 72000m/\)giờ

Cá heo bơi lội 2400m không còn số thời hạn là:  

         \( 2400: 72000 = \dfrac{1}{30}\) (giờ) 

        \( \dfrac{1}{30}\) giờ \(= 60\) phút \( \times \dfrac{1}{30} =2 \) phút

                                          Đáp số: \(2\) phút.

Xem thêm: viết đoạn văn về quê hương

Chú ý:

Ở phép tắc tính 2400:72000 những em rất có thể tiến hành rút gọn gàng như sau:

\(2400:72000 = \dfrac{{2400}}{{72000}} \)\(= \dfrac{{2400:2400}}{{72000:2400}} = \dfrac{1}{{30}}\)