mã di truyền có tính phổ biến tức là

Câu hỏi:

05/03/2020 24,337

A. Mỗi loại dùng một cỗ mã di truyền

Bạn đang xem: mã di truyền có tính phổ biến tức là

B. một cỗ tía mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

C. nhiều cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin

D. tất cả những loại đều sử dụng công cộng một cỗ mã DT, trừ một vài ba loại nước ngoài lệ.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Mã DT đem tính phổ biến: Tất cả những loại đều sở hữu công cộng một cỗ mã DT (trừ một vài ba nước ngoài lệ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác nhân sinh học tập rất có thể khiến cho đột trở thành ren là:

A. vi khuẩn

B. virut hecpet.

C. động vật nguyên vẹn sinh

D. 5BU

Câu 2:

Trên một mạch của phân tử ADN đem tỉ trọng những loại nucleotit A+GT+X=12. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung cập nhật của phân tử ADN thưa bên trên là

A. 5,0

B. 0,5

C. 2,0

D. 0,2

Câu 3:

Một ren đem chiều lâu năm 5100 Ao và đem số nuclêôtit loại A vày 2/3 số nuclêôtit không giống. Gen nhân song liên tục 5 thứ tự. Số nuclêôtit từng loại môi trường thiên nhiên cung ứng mang lại quy trình bên trên là:

A. A = T = 31500 ; G = X = 21000

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

B. A = T = 21000; G = X = 31500

C. A = T = 63.000 ; G = X = 42.000

D. A = T = 18600; G = X = 27900

Câu 4:

3 cỗ tía ko mã hóa axit amin vô 64 cỗ tía là:

A. AUG, UGA, UAG

B. UAA, AUG, UGA

C. UAG, UAA, AUG

D. UAA, UGA, UAG.

Câu 5:

Phát biểu này tại đây chính ?

A. Một cỗ tía mã DT rất có thể mã hoá cho một hoặc 1 số ít loại axit amin.

B. Phân tử tARN và rARN đem cấu tạo mạch đơn, mARN đem cấu tạo mạch kép.

C. Tại loại vật nhân thực, axit amin mở màn chuỗi polipeptit sẽ tiến hành tổ hợp là metiônin.

D. Trong phân tử ARN đem chứa chấp gốc lối C5H10O5 và những bazơ nitơ A, T, G, X

Câu 6:

Ví dụ này tại đây thưa lên tính suy giảm của mã di truyền

A. Sở tía 5'AUG3' quy quyết định tổ hợp mêtiônin và đem tín hiệu mở màn dịch mã

B. Bộ tía 5'AGU3' quy quyết định tổ hợp sêrin

C. Bộ tía 5'UUA3', 5'XUG3' nằm trong quy quyết định tổ hợp lơxin.

Xem thêm: there are a lot of

D. Bộ tía 5'UUX3' quy quyết định tổ hợp phêninalanin.