mạng lưới đường ống của nước ta

Câu hỏi:

21/04/2023 2,508

Bạn đang xem: mạng lưới đường ống của nước ta

B. đã hội nhập vô tuyến xuyên Á.

C. đi qua quýt đa số trung tâm tài chính.   

D. phát triển gắn kèm với ngành dầu khí.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí tài chính. 

Cách giải: 

Mạng lưới ống dẫn của việt nam cải tiến và phát triển gắn kèm với ngành dầu khí. 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vị sông Hồng, cho biết thêm vị trí nào là tại đây đem quặng đồng? 

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho biết thêm hồ nước nào là tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

Câu 3:

Các TP.HCM ở việt nam hiện nay nay 

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho biết thêm nhà  máy sức nóng năng lượng điện nào là đem năng suất lớn số 1 trong số xí nghiệp sau đây? 

Câu 5:

Sản xuất cây thường niên ở việt nam hiện nay nay 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các miền bất ngờ, cho biết thêm núi nào là tại đây có  đỉnh điểm nhất? 

Câu 7:

Vị trí việt nam ở 

Câu 8:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Xem thêm: nhiệm kỳ tổng thống mỹ

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các khối hệ thống sông, cho biết thêm sông nào là tại đây sập ra  Biển Đông qua quýt cửa ngõ Tùng? 

Câu 10:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Khí hậu, cho biết thêm trong số trạm khí tượng tại đây,  trạm nào là đem sức nóng phỏng mon XII cao nhất? 

Câu 11:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Giao thông, cho biết thêm lối số 25 trải qua địa điểm  nào là sau đây? 

Câu 12:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Hành chủ yếu, cho biết thêm tỉnh nào là tại đây giáp với  tỉnh Thanh Hóa? 

Câu 13:

Thuận lợi đa phần về bất ngờ của việt nam nhằm cải tiến và phát triển khai quật thủy hải sản là

Câu 14:

Biện pháp đa phần nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Câu 15:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Dân số, cho biết thêm khu đô thị nào là tại đây nằm trong tỉnh Bình Phước?

Xem thêm: hợp âm quên em trong từng cơn đau