mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

Mâu thuẫn đa phần của xã hội nước ta sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất là

Mâu thuẫn đa phần của xã hội nước ta sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất là

Bạn đang xem: mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là


giữa giai cung cấp người công nhân với đế quốc Pháp và tay sai.

giữa toàn thể quần chúng tớ với thực dân Pháp và phản động tay sai.

giữa giai cung cấp dân cày với địa công ty phong loài kiến và thực dân Pháp.

giữa giai cung cấp tư sản, đái tư sản với đế quốc Pháp và tay sai.

Xem thêm: công thức con lắc lò xo

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Từ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất cho tới trong thời điểm trăng tròn của thế kỉ XX, xích míc vô xã hội nước ta càng ngày càng thâm thúy, vô bại liệt đa phần là xích míc thân mật toàn thể quần chúng tớ với thực dân Pháp và phản động tay sai.

Chọn: B

Xem thêm: công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây

App xem sách tóm lược miễn phí