mô hình tiếng anh là gì

Mô hình là 1 trong những khối hệ thống hoặc sự vật được dùng thực hiện ví dụ nhằm đi theo hoặc làm theo.

1.

Luật này đang trở thành quy mô mang đến hàng trăm luật cấm những thành phầm vật liệu bằng nhựa khó khăn phân bỏ.

The law became a model for dozens of laws banning non-degradable plastic products.

2.

Ông nhận biết rằng những thánh địa hiện tại đang tuân theo dõi những quy mô doanh nghiệp lớn tương đương giống như các nông trại tiếp tục vận dụng.

Xem thêm: 5000 yên nhật bằng bao nhiêu tiền việt nam

He observes that churches now follow the same corporate models that farms have adopted.

Một số nghĩa không giống của model:

- loại mẫu (model): As she grew older, she became a model of self-control.

(Khi tăng trưởng, cô ấy phát triển thành một loại mẫu của việc tự động công ty.)

- người mẫu chân dài (model): There were models and make-up artists and photographic assistants and they were all ignoring bu.

(Có những người dân hình mẫu, nghệ sỹ make up và trợ lý tự sướng và bọn họ đều phớt lờ tôi.)

Xem thêm: begin to v hay ving