một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Một trong mỗi biểu thị của xu thế toàn thế giới hóa là

  Bạn đang xem: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

  • A. Sự thành lập của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, thương nghiệp, tài chủ yếu quốc tế và điểm.
  • B. Sự thành lập của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính điểm.
  • C. Sự thành lập của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, quân sự chiến lược và điểm.
  • D. Sự thành lập của những tổ chức triển khai link quân sự chiến lược, thương nghiệp, tài chủ yếu quốc tế và điểm.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Một trong mỗi biểu thị của xu thế toàn thế giới hòa là: sự thành lập của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, thương nghiệp, tài chủ yếu quốc tế và điểm.

Mã câu hỏi: 131957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Môn học: Lịch Sử

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: hổ thường sinh sản vào mùa nào

CÂU HỎI KHÁC

 • Ý nghĩa sự khiếu nại Liên Xô phóng vệ tinh anh tự tạo nhập năm 1957?
 • Trọng tâm của đàng lối đối nước ngoài được đưa ra nhập Đại hội Đảng cả nước chuyến VI (12-1986) là
 • Tính hóa học nổi bật của cách mệnh mon Tám năm 1945 ở VN là gì?
 • Điểm giống như nhau thân thiết Hiệp quyết định Giơnevơ (năm 1954) Hiệp quyết định Pari (năm 1973)
 • Nội dung nào là sau đây ko phản ánh đích thị hành vi của quân dân TP. Đà Nẵng Khi thực dân Pháp
 • Đánh giá chỉ về tầm quan trọng của triều đình ngôi nhà Nguyễn nhập cuộc kháng chiến chống Pháp lúc để chữ ký Hiệp ước Hácmăng?
 • Hạn chế lớn số 1 của Luận cương chủ yếu trị mon 10 năm 1930 là gì?
 • Mục tiêu xài thứ nhất của tớ nhập chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là
 • Một trong mỗi biểu thị của xu thế toàn thế giới hóa là
 • Nguyên nhân khinh suất buộc Mĩ và Liên Xô hoàn thành Chiến tranh giành giá tiền là
 • Hỡi quốc dân đồng bào…! Phát xít Nhật đang được đầu mặt hàng Đồng minh quân Nhật đã trở nên tan chảy bên trên từng những mặt mày trận, k�
 • Bài học tập kinh nghiệm tay nghề của Đảng qua loa Tổng khởi nghĩa Cách mạng mon Tám năm 1945 là?
 • Tác dụng lớn số 1 của trận đánh đấu ở những khu đô thị từ thời điểm tháng 9 năm 1945 cho tới mon hai năm 1947 là gì?
 • Đầu năm 1929 Hội VN cách mệnh thanh niên bị phân hóa trở nên những tổ chức triển khai nằm trong sản
 • Kết trái khoáy to tát rộng lớn của cuộc đấu tranh giành vũ trang của quần chúng. # Mĩ Latinh trong mỗi năm 60-70 của thế kỉ XX là
 • Bài học tập hầu hết nào là hoàn toàn có thể rút rời khỏi mang lại cách mệnh VN kể từ sự phân chia rẽ của tía tổ chức triển khai cộn
 • Ý nào là sau đây ko đúng lúc nói đến việc thủ đoạn cuộc chiến tranh phá hủy miền Bắc chuyến loại nhất của đế quốc Mĩ?
 • Ý nghĩa lớn số 1 kể từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu vớt nước là
 • Sự sụp sập của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đang được tác dụng ra làm sao cho tới tình hình thế giới?
 • Thái phỏng của những nước Anh, Pháp so với những hành vi của Liên minh phân phát xít?
 • Quyết quyết định nào là ko nên của Hội nghị Ianta?
 • Điểm mới mẻ cũng là vấn đề tiến bộ cỗ nhập trào lưu yêu thương nước ở VN trong mỗi năm thời điểm đầu thế kỷ XX là gì?
 • Xu phía đảo chính của Phan Bội Châu và Xu thế cải tân của Phan Châu Trinh nhập trào lưu y
 • Thực tiễn đưa lịch sử dân tộc VN đã cho chúng ta thấy kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mỹ cứu vớt nước (1954-1975) thực ra là
 • Phong trào thi đua đua nào là đã và đang được ngỏ rời khỏi sau thành công Ấp Bắc?
 • Nội dung nào là ko được nêu nhập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mon 7/1936?
 • Cuộc cách mệnh dân công ty tư sản thứ nhất tự giai cấp cho vô sản chỉ huy nhập thời kỳ đế quốc công ty nghĩa là
 • Khó khăn nào là là lớn số 1 trả VN sau cách mệnh mon Tám năm 1945 rớt vào tình thế ngàn cân nặng treo sợi tóc”?
 • Nguyên tắc cần thiết nhất của VN trong các công việc kí kết Hiệp quyết định Sơ cỗ 6/3/1946 là gì?
 • Thực hiện nay thông tư Nhật-Pháp bắn súng và hành vi của bọn chúng ta”, quần chúng. # tớ nên thực hiện gì?
 • Việc hoàn thành xong thống nhất quốc gia về mặt mày giang san tạo nên ý nghĩa sâu sắc gì so với sự nghiệp cách mệnh nước ta?
 • Điểm chủ yếu của plan Nava là
 • Chính sách đối nước ngoài của Nhật Bản kể từ trong những năm 70 của thế kỉ XX với sự thay cho thay đổi như vậy nào?
 • Nét độc đáo và khác biệt về thẩm mỹ và nghệ thuật lãnh đạo quân sự chiến lược của Đảng tớ nhập cuộc tổng tấn công 1975 là
 • Để đẩy mạnh sự cải tiến và phát triển “thần kì” Nhật Bản đặc biệt quan tâm nhân tố nào là bên dưới đây?
 • Sự khiếu nại ngày 11/9/2001 đang được dẫn theo hệ trái khoáy ra làm sao so với trái đất hiện nay nay?
 • Trong hiệp nghị sơ cỗ ngày 6/3/1946, pháp luật nào là chứng minh tớ đang được bước đầu tiên giành được thắng lợi nhập cuộc đ�
 • Đảng Cộng Sản VN thành lập là việc sẵn sàng thứ nhất với đặc điểm đưa ra quyết định mang lại bước cải tiến và phát triển của cơ hội m�
 • Tính dữ thế chủ động của quân tớ và Pháp nhập nhị chiến dịch Việt Bắc thu - nhộn nhịp 1947, Biên giới thu nhộn nhịp 1950 là
 • Nenxơn Manđêla phát triển thành tổng thống Nam Phi khắc ghi sự khiếu nại lịch sử dân tộc gì?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA