muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 145,497

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

C. Ca(H2PO4)2.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối bột photphat:

+ Các muối bột photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối bột H2PO4- tan; những muối bột PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam láo ăn ý Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng không còn với CO dư, đun rét nhận được 28,7 gam láo ăn ý X. Cho X tính năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Kim loại nào là tại đây đem cấu hình electron phần bên ngoài là 3s1?

A. Na.

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 3:

Cho hỗn hợp HCl vô hỗn hợp hóa học X, nhận được khí ko màu sắc, ko mùi hương. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn láo ăn ý bao gồm tinh ma bột và saccarozơ vô môi trường xung quanh axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit độc nhất.

(b) Trộn lộn tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và mang trong mình một không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện nay greed color đặc thù.

Xem thêm: chú đại bi tiếng hoa

(c) Cao su lưu hóa đem cấu hình mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung người, hóa học mập bị lão hóa đủng đỉnh mang đến CO2 và H2O và cung ứng tích điện mang đến khung người.

(e) Etyl fomat là hóa học mùi hương thơm sực, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo nên hương thơm vô công nghiệp đồ ăn.

(g) Chất X đem công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố đích thị là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng đem chứa chấp bên cạnh đó anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ có khả năng sẽ bị hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động bởi vì hỗn hợp axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều phải sở hữu cấu hình mạng tinh ma thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học nào là tại đây đem red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

D. K2CrO4.

Xem thêm: đố em biết anh đang nghĩ gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK