muốn tính chu vi hình tròn lớp 5


Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: muốn tính chu vi hình tròn lớp 5

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d:

a) d = 0,6cm;                b) d = 2,5dm;                 c) \(\displaystyle {4 \over 5}\)m.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

                      C = d \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,6 \times 3,14 =1,884 \; (cm)\) 

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(2,5 \times 3,14 = 7,85\;(dm)\) 

c) Đổi: \(\displaystyle {4 \over 5}m = 0,8m\)

Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,8 \times  3,14 = 2,512\;(m)\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = \(\dfrac{1}{2}\)m 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

              C = r \(\times \) 2 \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27 \;(cm) \)

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \( 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82 \;(dm)\)

c) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(\dfrac{1}{2} \times 2 \times  3,14 = 3,14 \;(m)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bánh xe pháo xe hơi đem 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe pháo cơ.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe pháo : 0,75m

Chu vi bánh xe pháo :         ... m ?

- Chu vi bánh xe pháo vì như thế chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 0,75m. 

- Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe pháo là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m) 

                   Đáp số: 2,355m. 

Loigiaihay.com

Xem thêm: tra thẻ bảo hiểm y tế

Lý thuyết

1) Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy \(2\) lần nửa đường kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là \(8cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(8 \times 3,14 = 25,12\left( {c{m}} \right)\)

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính là \(3cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(3 \times 2 \times 3,14 = 18,84\left( {c{m}} \right)\)

2) Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết đàng kính

Phương pháp: kề dụng công thức: \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết phân phối kính

Phương pháp: kề dụng công thức: \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Dạng 3: Tính 2 lần bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = d \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính 2 lần bán kính theo đuổi công thức:

\(d = C:3,14\)

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = r \times 2 \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính nửa đường kính theo đuổi công thức:

\(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập luyện

  Tính chu vi của hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 9m; b) r = 4,4dm; a) Tính 2 lần bán kính hình tròn trụ đem chu vi C = 15,7m. b) Tính nửa đường kính hình tròn trụ đem chu vi C = 18,84dm.

 • Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn trụ

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập luyện

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập luyện cộng đồng

  Một sợi thừng thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính phỏng lâu năm của sợi thừng.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu trang bị hình quạt

  Kết trái khoáy khảo sát về việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được cho tới bên trên biểu trang bị hình quạt mặt mày. Hãy cho thấy đem từng nào học tập sinh: a) Thích blue color ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích màu sắc tím ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: hợp âm quên em trong từng cơn đau