nghệ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: nghệ tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "củ nghệ" nhập giờ Anh

kịch nghệ danh từ

English

 • drama
 • theatre

vùng khu đất giành riêng cho khu vực kỹ nghệ danh từ

English

 • industry

công nghệ danh từ

English

 • trade
 • technology

củ cải đỏ ửng danh từ

English

 • beetroot

củ cải đàng danh từ

English

 • beetroot

kỹ nghệ danh từ

English

 • industry

củ hành danh từ

English

 • onion

củ khoai tây danh từ

English

 • potato

Xem thêm: begin to v hay ving

củ ấu danh từ

English

 • caltrops
 • caltrop

củ cải danh từ

English

 • beet
 • radish

bạc nghệ danh từ

English

 • thankless trade

cách mạng kỹ nghệ danh từ

English

 • Industrial Revolution

củ dền danh từ

English

 • beetroot

căn cứ kỹ nghệ tính từ

English

 • industrial

bách nghệ danh từ

English

 • occupations

thuộc technology tính từ

English

Xem thêm: khả năng thanh toán hiện hành

 • technological