nghị định 99/2015

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản hợp ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Xem thêm: lịch chiếu phim vincom biên hòa

Loại văn bản

Năm ban hành

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Xây dựng »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Nghị lăm le 99/2015/NĐ-CP
 • Nghị lăm le 99/2015/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 10/12/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: ủy ban nhân dân quận gò vấp