nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò

Câu hỏi:

09/08/2022 13,957

B. ra quyết định.

Đáp án chủ yếu xác

C. loại yếu ớt.

D. cần thiết.

Đáp án đích là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào là tại đây ko đích về Điểm lưu ý ngành lâm nghiệp?

Câu 2:

Dựa nhập nội dung nhập SGK và nắm rõ của phiên bản thân thuộc, em hãy triển khai xong vấn đề bảng sau nhằm đối chiếu Điểm lưu ý của ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Đặc điểm

Trồng trọt

Chăn nuôi

Giống nhau

   

Khác nhau

   

Câu 3:

Khoanh tròn xoe vần âm ứng với ý đích.

Ý nào là tại đây ko thể hiện nay tầm quan trọng của ngành trồng trọt?

Câu 4:

Cây hoa màu chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là điểm châu Á bão mùa) là

Câu 5:

Những nhận định và đánh giá tại đây về tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là đích (Đ) hoặc sai (S)? Hãy ghi lại (X) nhập những dù ứng kề bên từng nhận định

Câu 6:

Ý nào là tại đây ko thể hiện nay tầm quan trọng của ngành thuỷ sản?

Câu 7:

Dựa nhập vấn đề nhập SGK, em hãy triển khai xong nội dung bảng sau nhằm kể thương hiệu 3 vương quốc hàng đầu về những sản phẩm nông nghiệp.

Cây bổng thực

Cây công nghiệp

Chăn nuôi

Lúa gạo

Lúa mì

Ngô

Cà phê

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Cao su

Chè

Lơn

1….

1….

1….

1….

1….

1….

1….

1….

2….

2….

2….

2….

2….

2….

2….

2….

3….

3….

3….

3….

3….

3….

3….

Xem thêm: công thức tính khối lượng, m

3….

Câu 8:

Em hãy nối những ý ở cột A phù phù hợp với những ý ở cột B.