nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

Câu hỏi:

02/04/2023 858

Bạn đang xem: nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

A. có không ít váy đầm huỷ thực hiện đủng đỉnh việc thải nước đi ra biển lớn.

B. sông cộc dốc, triệu tập nước nhanh chóng.

C. mực nước biển lớn dưng cao thực hiện ngập vùng ven bờ biển.

D. mưa và bão rộng lớn, nước biển lớn dưng và lũ mối cung cấp về.

Đáp án chủ yếu xác

Nguyên nhân hầu hết làm cho ngập lụt ở Trung Sở việt nam là mưa và bão rộng lớn, nước biển lớn dưng và lũ mối cung cấp về. Chọn D. 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biểu đồ vật về: Giá trị xuất khẩu mặt hàng thủy sản của việt nam, năm 2010 và 2018 (%)

Cho biểu đồ vật về: Giá trị xuất khẩu mặt hàng thủy sản của việt nam, năm 2010 và 2018 (%)  (Số liệu theo gót Niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020) Biểu đồ vật thể hiện tại nội dung này sau đây? A. Quy tế bào độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. B. Tốc phỏng đội giá trị xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. C. Cơ cấu độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. D. Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. (ảnh 1)

(Số liệu theo gót Niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Biểu đồ vật thể hiện tại nội dung này sau đây? 

A. Quy tế bào độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. 

B. Tốc phỏng đội giá trị xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. 

C. Cơ cấu độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. 

D. Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng thủy sản việt nam. 

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm Sông Ngàn Phố nằm trong lưu vực sông  này sau đây?

A. Lưu vực Sông Mê Công.

B. Lưu vực sông Thu Bồn. 

C. Lưu vực sông Cả.

D. Lưu vực Sông Ba (Đà Rằng).

Câu 3:

Dọc theo gót miêu tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây-nam đồng vì chưng Bắc Sở là số lượng giới hạn của  miền địa lí đương nhiên này sau đây?

A. Miền Nam Trung Sở và phái mạnh Sở.

B. Miền Trung Sở và Nam Trung Sở.

C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở.

Câu 4:

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020

Quốc gia 

In-đô-nê-xi-a

Xem thêm: biển chỉ dẫn giao thông

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Thái Lan

Diện tích (nghìn km2) 

1904,6

329,8

300,0

513,1

Dân số (triệu người) 

273,5

32,4

109,6

69,8

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2020, NXB Thống kê, 2021) 

Theo bảng số liệu, cho thấy thêm vương quốc này sau đâycó tỷ lệ dân sinh cao nhất? 

A. Phi-lip-pin.

B. Ma-lai-xi-a.

C. In-đô-nê-xi-a.

D. Thái Lan.

Câu 5:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:  GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA XIN-GA-PO VÀ THÁI LAN, NĂM 2019 (Số liệu theo gót Niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020) Theo biểu đồ vật, đánh giá này tại đây trúng về độ quý hiếm xuất nhập vào của Xin-ga-po và Thái Lan năm 2019? A. Thái Lan là nước nhập siêu. B. Kim ngạch xuất nhập vào của Xin-ga-po to hơn Thái Lan. C. Giá trị xuất khẩu của Xin-ga-po luôn luôn to hơn Thái Lan. D. Xin-ga-po là nước xuất siêu. (ảnh 1)

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA XIN-GA-PO VÀ THÁI LAN, NĂM 2019

(Số liệu theo gót Niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo biểu đồ vật, đánh giá này tại đây trúng về độ quý hiếm xuất nhập vào của Xin-ga-po và Thái Lan năm 2019?

A. Thái Lan là nước nhập siêu. 

B. Kim ngạch xuất nhập vào của Xin-ga-po to hơn Thái Lan.

C. Giá trị xuất khẩu của Xin-ga-po luôn luôn to hơn Thái Lan. 

D. Xin-ga-po là nước xuất siêu. 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho thấy thêm tổng lượng mưa từ thời điểm tháng V - X của  Đồng vì chưng Sông Cửu Long hầu hết là bao nhiêu? 

A. 1200 - 1600 mm

B. 1600 - 2000 mm

C. 800 - 1200 milimet.

D. bên trên 2000 milimet.

Xem thêm: kể về một lần em mắc lỗi với mẹ lớp 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK