nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

Câu hỏi:

30/05/2020 52,064

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

A. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính quy tụ ở trước kính

B. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính quy tụ ở sau thấu kính

C. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua thấu kính quy tụ nếu như vật thiệt ham muốn mang lại hình họa trái chiều to hơn vật thì vật phải kê cơ hội kính một khoảng

A. to hơn 2f

B. vị 2f

C. kể từ f cho tới 2f

D. kể từ 0 cho tới f.

Câu 2:

Độ bội giác của kính hiển vi Khi nom chừng ở vô đặc biệt không dựa vào vào

A. chi tiêu cự của vật kính

B. chi tiêu cự của thị kính

C. khoảng cách thân thiết vật kính và thị kính

D. kích thước vật và ảnh

Câu 3:

Một người treo kính có tính tụ -1 dp thì nom xa thẳm vô nằm trong tuy nhiên ko nên thay đổi. Người này

A. Mắc tật cận thị và sở hữu điểm đặc biệt viễn cơ hội đôi mắt 1 m

Xem thêm: biển chỉ dẫn giao thông

B. Mắc tật viễn thị và điểm đặc biệt cận cơ hội đôi mắt 1 m

C. Mắc tật cận thị và sở hữu điểm đặc biệt cận cơ hội đôi mắt 1 cm

D. Mắc tật viễn thị và điểm đặc biệt cận cơ hội đôi mắt 1 cm

Câu 4:

Đặt một vật bằng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng tầm 40 centimet, hình họa của vật hứng được bên trên một chắn và cao vị 3 vật. Thấu kính này là 

A. thấu kính quy tụ chi tiêu cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi tiêu cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi tiêu cự 40 cm

D. thấu kính phân kì chi tiêu cự 30 cm

Câu 5:

Một người có tầm khoảng thấy rõ nhanh nhất 24 centimet, sử dụng một kính có tính tụ 503 dp bịa cơ hội đôi mắt 6 centimet. Độ bội giác Khi người này nom chừng ở đôi mươi centimet là

A. 2

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6:

Đặt một vật bằng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi tiêu cự đôi mươi centimet một khoảng tầm 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

D. sau kính 30 cm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK