nhiệt phân kno3 thu được

Câu hỏi:

16/09/2019 68,502

B. KNO2, O2.

Bạn đang xem: nhiệt phân kno3 thu được

Đáp án chủ yếu xác

Khi sức nóng phân KNO3 thu được hóa học rắn KNO2 và khí O2

2KNO32KNO2+O2

Đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra chừng xốp mang lại một số trong những loại bánh, rất có thể người sử dụng muối bột nào là tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 nhận được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Phản ứng sức nóng phân không đích thị là: 

A. 2KNO3 to 2KNO2 + O2.

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

C. NH4Cl to NH3 + HCl.

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 4:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối bột nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- với tính lão hóa nhập môi trường thiên nhiên axit.
(3). Khi sức nóng phân muối bột nitrat rắn tớ đều nhận được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối bột nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề đích thị là 

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 nhận được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 6:

Tính bazơ của NH3 do

A. trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử với 3 links nằm trong hóa trị phân rất rất.

C. NH3 tan được không ít nội địa.

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

D. NH3 tác dụng với nước tạo ra NH4OH