nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc là

hint-header

Cập nhật ngày: 25-11-2022

Bạn đang xem: nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc là


Chia sẻ bởi: Huỳnh Việt


Nơi Chịu tác động vượt trội nhất của gió mùa rét Đông Bắc là

Đông Bắc và đồng tự Bắc Sở.

B

Tây Bắc và đồng tự Bắc Sở.

C

Đông Bắc và Bắc Trung Sở.

D

Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Chủ đề liên quan

Giữa Tây Nguyên và ven bờ biển Trung Sở VN sở hữu Điểm lưu ý gì nổi bật?

B

Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

D

Đối lập nhau về mùa rét và mùa giá buốt.

Chế chừng sông ngòi ở VN phân hóa bám theo mùa là do

A

địa hình có tính dốc rộng lớn, nước mưa nhiều.

B

đặc điểm nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

C

địa hình đa phần là đống núi, mưa nhiều.

D

khí hậu phân hóa mùa mưa và mùa thô.

Thời tiết rét và thô ở ven bờ biển Trung cỗ và phần nam giới của điểm Tây Bắc VN tự loại dông nào là tại đây làm cho ra?

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với gió mùa rét Đông Bắc ở nước ta?

A

Hầu như kết đôn đốc ở sản phẩm Bạch Mã.

B

Chỉ sinh hoạt ở miền Bắc.

C

Tạo nên mùa ướp đông lạnh ở miền Bắc.

D

Thổi liên tiếp xuyên suốt ngày đông.

Gió đầu ngày hè sinh hoạt làm cho mưa rộng lớn mang đến vùng

A

Bắc Trung Sở và Duyên hải Nam Trung Sở.

C

Tây vẹn toàn và Duyên hải Nam Trung Sở.

Hậu trái ngược của quy trình xâm thực mạnh phát sinh ở miền núi là

A

tạo trở nên nhiều phụ lưu.

B

tạo nên những cao nguyên trung bộ rộng lớn.

C

địa hình rời xẻ, cọ trôi.

D

tạo trở nên dạng địa hình mới mẻ.

Nguyên nhân làm cho mưa rộng lớn mang đến Nam Sở và Tây Nguyên nhập thời gian đầu ngày hè là vì tác động của khối khí

A

cận chí tuyến phân phối cầu Bắc.

C

cận chí tuyến phân phối cầu Nam.

Biên chừng nhiệt độ năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam, đa phần vì như thế phía Bắc

Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

Nhiễu động về không khí ở VN thông thường xẩy ra nhất nhập thời hạn nào là sau đây?

A

đầu ngày đông và đầu ngày thu.

B

giữa ngày đông và đằm thắm ngày hè.

C

thời gian ngoan đem tiếp từng mùa.

D

đầu ngày đông và đằm thắm ngày hè.

Xâm thực mạnh ở miền núi không làm cho kết quả thẳng nào là sau đây?

A

Bề mặt mày địa hình bị rời xẻ.

Khí hậu phân mùa tác động thế nào cho tới phát hành nông nghiệp nước ta?

A

Thuận lợi mang đến việc phong phú và đa dạng hóa cây xanh, gia cầm.

B

Thuận lợi mang đến việc chống kháng sâu sắc sợ hãi, dịch dịch.

C

Khó khăn mang đến việc phong phú và đa dạng hóa thành phầm nông nghiệp.

D

Khó khăn mang đến việc chống kháng sâu sắc sợ hãi, dịch dịch.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét sở hữu sự phân hóa phong phú và đa dạng vẫn tạo ra ĐK cùng với nước ta

A

phát triển mạnh nền nông nghiệp ôn đới.

B

hình trở nên những vùng kinh tế tài chính trung tâm.

C

đưa chăn nuôi trở nên ngành phát hành chủ yếu nhập nông nghiệp.

D

đa dạng hóa tổ chức cơ cấu mùa vụ và tổ chức cơ cấu thành phầm nông nghiệp.

Sông ngòi VN sở hữu Điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Phần rộng lớn sông đều lâu năm dốc và dễ dẫn đến lũ lụt.

B

Có lưu lượng rộng lớn, nồng độ phù tụt xuống cao.

C

Lượng nước phân bổ đồng đều ở những khối hệ thống sông.

D

Phần rộng lớn sông chảy theo phía sầm uất nam giới - tây-bắc.

Gió mùa Đông Bắc thực hiện mang đến không khí của miền Bắc VN sở hữu Điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Nửa đầu ngày đông thoáng mát, nửa sau mùa ướp đông lạnh.

B

Mùa ướp đông lạnh mưa nhiều, ngày hè rét và không nhiều mưa.

C

Nửa đầu mùa ướp đông lạnh thô, nửa sau mùa ướp đông lạnh độ ẩm.

D

Nửa đầu ngày đông rét thô, nửa sau mùa ướp đông lạnh độ ẩm.

Sông nào là tại đây sở hữu mùa lũ nhập thu - đông?

Vùng núi Tây Bắc sở hữu nền nhiệt độ chừng thấp đa phần là do

Loài nào là tại đây không nên thực vật ôn đới?

Xem thêm: tác phẩm chiếc lược ngà

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 13, sản phẩm núi nào là tại đây không được bố trí theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 14, cho biết thêm đỉnh núi nào là tại đây phía trên cao nguyên trung bộ Mơ Nông?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 13, cho biết thêm sản phẩm núi nào là tại đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?