nơi tập trung nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế ở nước ta là

Câu căn vặn liên quan

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Bạn đang xem: nơi tập trung nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế ở nước ta là

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu trang bị thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần kinh tế tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 2005, lúc lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành lúc lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- kiến tạo sở hữu xu hướng

  Xem thêm: con duong ruc lua

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- kiến tạo sở hữu xu hướng

 • Ý này ko chính về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý này ko chính về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở việt nam đang được hình thành:

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của nước nhà vô quy trình tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của nước nhà vô quy trình tiến độ lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của việt nam thao diễn ra

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân theo đòi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận quyết định chính nhất là :

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

  Xem thêm: bảo hiểm xã hội quận tân phú