ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

Câu hỏi:

03/08/2019 21,429

A. công nghiệp hóa luôn luôn nối sát với tân tiến hóa.

Bạn đang xem: ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

B. những nước bên trên trái đất đều triển khai đôi khi nhị quy trình này.

C. việt nam triển khai công nghiệp hóa muộn đối với những nước không giống.

Đáp án chủ yếu xác

D. này là nhu yếu của xã hội.

Đáp án: C

Lời giải: Tại việt nam công nghiệp hóa nên nối sát với tân tiến hóa vì như thế nước tao triển khai công nghiệp hóa muộn đối với những nước không giống. Vì vậy mong muốn tinh giảm khoảng cách lỗi thời đối với những nước cách tân và phát triển thì công nghiệp hóa nên nối sát với tân tiến hóa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi nội dung cơ bạn dạng của công nghiệp hóa, tân tiến hóa ở việt nam lúc này là gì?

A. Xây dựng hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm của công ty nghĩa xã hội.

B. Rút ngắn ngủn khoảng cách lỗi thời đối với những nước cách tân và phát triển.

C. Phát triển uy lực lực lượng tạo ra.

D. Tạo rời khỏi năng suất làm việc xã hội cao.

Câu 2:

Công nghệ vi sinh, kinh nghiệm ren và nuôi ghép tế bào được phần mềm ngày tăng trong những nghành là biểu thị của quy trình nào là ở việt nam hiện nay nay?

A. Công nghiệp hóa.

B. Hiện đại hóa.

C. Tự động hóa.

D. Trí thức hóa.

Câu 3:

Quá trình phần mềm và chuẩn bị những trở nên tựu khoa học tập và technology tiến bộ cỗ, tân tiến vô quy trình tạo ra, sale, công ty và quản lí lí tài chính - xã hội là

A. công nghiệp hóa.

B. tân tiến hóa.

C. công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

Xem thêm: bài văn tả con sông

D. tự động hóa hóa.

Câu 4:

Nội dung nào là sau đây thể hiện nay tính thế tất của quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa ở nước ta?

A. Do đòi hỏi nên cách tân và phát triển tổ quốc.

B. Do đòi hỏi nên tinh giảm khoảng cách tụt hậu đối với những nước không giống.

C. Do đòi hỏi nên kiến tạo tổ chức cơ cấu tài chính tân tiến, hiệu suất cao.

D. Do đòi hỏi nên kiến tạo nền tài chính học thức.

Câu 5:

Quan điểm nào là sau đây không đúng Lúc lí giải về tính chất thế tất của công nghiệp hóa, tân tiến hóa ở nước ta?

A. Do đòi hỏi nên tinh giảm khoảng cách tụt hậu đối với những nước không giống.

B. Do đòi hỏi nên dẫn đến năng suất làm việc xã hội cao.

C. Do đòi hỏi nên kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của công ty nghĩa xã hội.

D. Do đòi hỏi nên cách tân và phát triển thời gian nhanh nhằm tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

Câu 6:

Một trong mỗi hiệu quả đồ sộ rộng lớn, toàn vẹn của công nghiệp hóa, tân tiến hóa ở việt nam là

A. kiến tạo được nền tài chính nhiều bộ phận.

B. con cái người dân có ĐK cách tân và phát triển toàn vẹn.

C. những dân tộc bản địa nội địa hòa hợp, đồng đẳng.

D. tạo ra nền móng xúc tiến sự phát triển và cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 7:

Quá trình quy đổi kể từ làm việc tay chân là chủ yếu lịch sự làm việc dựa vào sự cách tân và phát triển của công nghiệp cơ khí là

A. công nghiệp hóa.

B. tân tiến hóa.

C. công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

Xem thêm: bài văn tả về cô giáo lớp 5

D. tự động hóa hóa.