phân biệt tiếng anh là gì

differentiate, tell things apart, discern

Phân biệt là nhận thấy được sự không giống nhau, địa thế căn cứ nhập điểm sáng, đặc thù.

1.

Anh ấy bị thong manh color và ko thể phân biệt được sự không giống nhau thân ái đỏ loét và xanh rờn một cơ hội dễ dàng và đơn giản.

He's colour-blinded and can't distinguish the difference between red and green easily.

2.

Xem thêm: trường đại học đồng tháp

Họ tương tự nhau như nhị giọt nước, rất khó gì nhằm phân biệt thân ái nhị người.

They are lượt thích two drops of water, it is not easy to tát distinguish between the two.

Một số synonyms của distinguish nè!

- differentiate (phân biệt): We vì thế not differentiate between our employees on the basis of their race, religion, or national origin.

(Chúng tôi ko phân biệt nhân viên cấp dưới của tôi dựa vào chủng tộc, tôn giáo hoặc xuất xứ vương quốc của mình.)

- discern (phân biệt): I could just discern a figure in the darkness.

(Tôi chỉ rất có thể xem sét một hình bóng nhập bóng tối.)

Xem thêm: danh ngôn về cuộc sống