phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

Câu hỏi:

14/07/2019 64,935

Bạn đang xem: phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

A. Nông nghiệp hiện tại là ngành tài chính cải cách và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm trễ.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Giải thích: Quá trình đô thị mới của VN ra mắt chậm trễ với sản phẩm ngàn năm tuy vậy tiếp tục có rất nhiều fake vươn lên là tích đặc biệt vẫn ở tầm mức thấp. Vì vậy, phần rộng lớn dân ở ở VN vẫn hầu hết sinh sống ở những vùng vùng quê (chiếm khoảng chừng 70% dân số).

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thuyên giảm tác động xấu đi của khu đô thị cần

A. Hạn chế loại di dân kể từ vùng quê vô khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống người dân vùng quê nhích sát lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm tách vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới xuất phát điểm từ công nghiệp hóa.

Câu 2:

Nhận toan này tại đây không trúng về tác động tích đặc biệt của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C. Tạo đi ra sự di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải cách và phát triển.

Câu 3:

Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị ở VN trong mỗi năm vừa qua đem Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tăng.

Xem thêm: trường đại học công đoàn

B. Số dân trở nên ganh đua tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị tách.

C. Số dân trở nên ganh đua tách tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tách.

Câu 4:

Để giảm sút biểu hiện di dân tự tại vô những khu đô thị, biện pháp hầu hết và lâu lâu năm là

A. cải cách và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. tách tỉ suất tăng thêm dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP.HCM.

D. xây đắp vùng quê mới mẻ, phong phú và đa dạng hóa hoạt động và sinh hoạt tài chính ở vùng quê.

Câu 5:

Vùng đem số dân khu đô thị tối đa VN là

A. Đồng vày sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng vày sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở VN đem Điểm lưu ý này sau đây?

A. Trình chừng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở nên thị tách.

C. Phân tía khu đô thị đều trong số những vùng.

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.

Xem thêm: hãy ra khỏi người đó đi

TÀI LIỆU VIP VIETJACK