phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 21,616

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

A. Phản ứng tôi vôi

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng thắp phàn nàn và củi;

C. Phản ứng phân bỏ đá vôi;

D. Phản ứng thắp nhiên liệu.

Đáp án trúng là: C

Các phản ứng: tôi vôi, thắp phàn nàn củi, thắp nhiên liệu đều giải tỏa tích điện bên dưới dạng nhiệt độ đi ra môi trường thiên nhiên Là phản xạ lan nhiệt độ.

Phản ứng phân bỏ đá vôi cần thiết cung ứng nhiệt độ nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng cung ứng nhiệt độ phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu nhiệt độ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính biến hóa thiên enthalpy của phản xạ theo gót tích điện link trúng là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan đi ra hoặc thu nhập của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan nhiệt độ là gì?

A. Là phản xạ giải tỏa tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: lý thuyết sử 10 kết nối tri thức

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ giải tỏa ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng nhiệt độ.

Câu 4:

Xác lăm le biến hóa thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt độ tạo nên trở nên ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính biến hóa thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính biến hóa thiên enthalpy của phản xạ theo gót tích điện link Khi những hóa học ở tình trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

D. Cả 3 tình trạng bên trên.

Xem thêm: hảo đồ nhi hãy tha cho vi sư

TÀI LIỆU VIP VIETJACK