phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện

Câu hỏi:

24/08/2022 2,936

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện

A. Sản lượng năng lượng điện trung bình theo đuổi đầu người tối đa là ở những nước đang được trở nên tân tiến.


Đáp án chủ yếu xác

B. Sản lượng năng lượng điện hầu hết triệu tập ở những nước trở nên tân tiến và nước đang được trở nên tân tiến.

C. Điện được tạo ra từ không ít mối cung cấp không giống nhau: nhiệt độ năng lượng điện, thuỷ năng lượng điện, tuabin khí.

Xem thêm: thị trường chứng khoán việt nam

D. Sản lượng năng lượng điện trung bình đầu người là thước đo trình độ chuyên môn trở nên tân tiến và văn minh.

Đáp án chính là: A

Sản lượng năng lượng điện trung bình đầu người là 1 trong những trong mỗi thước đo nhằm nhận xét trình độ chuyên môn trở nên tân tiến của một vương quốc. Sản xuất năng lượng điện triệu tập hầu hết ở những nước trở nên tân tiến và một trong những nước đang được trở nên tân tiến vì thế yêu cầu dùng năng lượng điện vô tạo ra và cuộc sống ở những nước này rất rộng. Điện được tạo ra từ không ít mối cung cấp không giống nhau như: nhiệt độ năng lượng điện (dầu mỏ, than thở đá, khí đốt), thuỷ năng lượng điện, năng lượng điện nguyên vẹn tử và những mối cung cấp tích điện khởi tạo tích điện mặt mày trời, bão táp, địa nhiệt độ, sinh khối,...), vô bại liệt nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng lớn số 1.

Xem thêm: dịch tiếng anh ra tiếng việt