phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu này tại đây không thể hiện nay sự chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính nước ta?

Xuất hiện nay những ngành công nghiệp trọng tâm.

B

Phân hóa phát triển trong những vùng nội địa.

C

Hình trở nên những vùng động lực cải cách và phát triển tài chính.

D

Hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện nay của chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều hoạt động và sinh hoạt công ty mới nhất Thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế trở nên tăng, công nghiệp khai quật tách.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành tài chính và những nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt.

Trong chống I, tỉ trọng ngành thủy sản sở hữu Xu thế tăng bởi vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản phong phú và đa dạng.

B

Trang trang bị càng ngày càng được tân tiến.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu trái ngược tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện nay của chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều hoạt động và sinh hoạt công ty mới nhất Thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế trở nên tăng, công nghiệp khai quật tách.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành tài chính và những nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt.

Phát biểu này tại đây chính với chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính ở VN hiện nay nay?

A

Hình trở nên những vùng động lực cải cách và phát triển tài chính.

B

Nhiều mô hình công ty mới nhất Thành lập và cải cách và phát triển.

C

Lĩnh vực tài chính then chốt bởi Nhà nước cai quản lí.

D

Tỉ trọng chống công nghiệp và thiết kế tăng.

Hạn chế lớn số 1 của việc phát triển tài chính VN nhập thời hạn qua quýt là

A

tăng trưởng tạm thời.

B

tăng trưởng với vận tốc chậm chạp.

C

tăng trưởng đa phần bám theo chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều trong những ngành.

Việc tách tỉ trọng cây hoa màu, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục đích mục tiêu đa phần này sau đây?

A

Tạo đi ra nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp quý phái phát triển mặt hàng hoá.

Nguyên nhân thực hiện chuyển dời tổ chức cơ cấu những bộ phận tài chính ở VN đa phần là do

A

nền tài chính VN đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tớ đang được cải cách và phát triển tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá.

D

phát triển nền tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết nhập quy trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn là

A

tăng trưởng tài chính nhanh chóng.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

D

tăng làm việc sở hữu trình độ chuyên môn cao.

Vai trò cần thiết của chống tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện nay ở

A

đóng chung tối đa nhập tổ chức cơ cấu GDP.

B

tỉ trọng tăng nhanh chóng nhập tổ chức cơ cấu GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính.

D

tỉ trọng nhập tổ chức cơ cấu GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định tấp tểnh.

Việc tạo hình những vùng động lực cải cách và phát triển tài chính ở VN nhằm mục đích mục tiêu đa phần này sau đây?

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

A

Phát triển tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển tài chính và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

Kết trái ngược này sau đấy là lớn số 1 của quy trình tăng nhanh cải cách và phát triển tài chính ở nước ta?

A

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh và khu vực công nghiệp.

B

Hình trở nên những vùng động lực và khu vực technology cao.

C

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, phân hóa những vùng phát triển.

Khu vực tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng bởi vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

A

Khai thác sở hữu hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của đa số tổ chức triển khai.

C

Tận dụng đảm bảo chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối Open, hội nhập càng ngày càng thâm thúy rộng lớn.

Xu phía chuyển dời tổ chức cơ cấu nền tài chính bám theo cương vực ở VN không cần là

A

hình trở nên những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và cây hoa màu.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng tài chính động lực, tạo hình vùng tài chính trọng tâm.

D

xây dựng những khu vực công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp sở hữu quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đúng với chống III (dịch vụ) nhập tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng tài chính và khu đô thị cải cách và phát triển.

B

Có những bước phát triển ở một số trong những mặt mũi.

C

Dịch vụ góp sức nhỏ nhập phát triển tài chính.

D

Nhiều mô hình công ty vừa được Thành lập.

Cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được chuyển dời bám theo hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tách tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tách tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo nhập nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm nhập cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định nhập cơ cấu GDP.

Thành phần tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính nước ta?

D

Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng này tại đây không chính với việc chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính bám theo cương vực ở nước ta?

A

Xuất hiện nay những khu vực công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng tài chính biến hóa năng động.

C

Hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

D

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh nông nghiệp.

Hạn chế nhập chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN thời hạn qua quýt là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp tách liên tiếp.

B

tốc phỏng chuyển dời còn chậm chạp.

C

tỉ trọng công ty tách và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - thiết kế thấp.

Phát biểu này tại đây chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN hiện nay nay?

A

Tốc phỏng chuyển dời ra mắt còn chậm chạp.

B

Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt.

C

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Đáp ứng rất đầy đủ sự cải cách và phát triển giang sơn.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.