phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 215,209

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

B. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng thì nhì lực này đó là nhì lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhì lực mạnh như nhau, với nằm trong phương tuy nhiên trái hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật thì nhì lực này đó là nhì lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực tính năng vào một trong những vật nhưng mà ko vừa lòng 1 trong những 3 ĐK sau thì ko thể rằng bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn bởi nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái hướng, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

D. Hai lực với phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái hướng, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Chọn kể từ tương thích điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một ngược tạ, lực sĩ vẫn tính năng nhập ngược tạ một......

A. lực nâng 

Xem thêm: bộ khoa học công nghệ

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 4:

Gió tính năng nhập buồm một lực có

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, trái hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực bú mớm của Trái Đất tính năng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhì em bé xíu kéo nhì đầu sợi chão khi sợi chão đứng yên lặng.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy tính năng nhập vật và lực nhưng mà vật tính năng nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú mớm của Trái Đất tính năng nhập bàn

Câu 6:

Sợi chão kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của chúng ta 1 tính năng nhập chão cân đối với lực của chão tính năng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của chúng ta 2 tính năng nhập sợi chão cân đối với lực kéo của chúng ta 1 tính năng nhập sợi chão.

C. lực kéo của chúng ta 2 tính năng nhập sợi chão cân đối với lực chão tính năng nhập tay các bạn 1.

D. lực kéo của chúng ta 1 tính năng nhập chão cân đối với lực của chão tính năng nhập tay các bạn 2.

Xem thêm: một đêm say hợp âm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK