phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

17/11/2021 17,968

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Zn+CuSO4Cu+ZnSO4

Đáp án chủ yếu xác

B. H2+CuOCu+H2O

C. CuCl2Cu+Cl2

D. 2CuSO4+2H2O2Cu+2H2SO4+O2

 Xem điều giải

Đáp án A

A. Phương pháp thuỷ luyện

B. Phương pháp nhiệt độ luyện

C, D. Phương pháp năng lượng điện phân hỗn hợp.

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch X chứa chấp láo lếu thích hợp những hóa học KOH 0,05M, NaOH 0,05M và Ca(OH)2 0,15M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) nhập 1 lít hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là?

Câu 2:

Khi nói tới CO2, xác minh này tại đây không đúng?

Câu 3:

Nếu thuỷ phân ko trọn vẹn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Val-Ala thì chiếm được tối nhiều từng nào đipeptit mạch hở chứa chấp Gly?

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

Câu 5:

X là một trong những este cơ học đơn chức, mạch hở. Cho một lượng X ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được muối bột đem lượng vì chưng 4137 khối lượng este lúc đầu. X là?

Câu 6:

Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 3

Hiđrocacbon thơm tho E đem công thức cấu trúc như sau

Hiđrocacbon thơm tho E đem công thức cấu trúc như sau. Tên gọi của E (ảnh 1)

Tên gọi của E theo đuổi danh pháp thay cho thế là

Câu 7:

Tơ lapsan nằm trong loại

Câu 8:

Trộn hỗn hợp chứa chấp x mol AlCl3 với hỗn hợp chứa chấp hắn mol NaOH. Để chiếm được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ

Câu 9:

Để đo mật độ động (C2H5OH) nhập tiết, công an giao thông vận tải dùng những khí cụ phân tách đem chứa

Câu 10:

Trong hỗn hợp, ion CO32- rất có thể nằm trong tồn bên trên với sản phẩm những ion này sau đây?

Câu 11:

Điện phân hỗn hợp AgNO3 (điện vô cùng trơ) nhập thời hạn đôi mươi phút, chiếm được 0,54 gam Ag ở catot. Sau bại liệt nhằm thực hiện kết tủa không còn ion Ag+ sót lại nhập hỗn hợp sau năng lượng điện phân nhớ dùng 30 ml hỗn hợp NaCl 0,5M. Cường phỏng loại năng lượng điện và lượng AgNO3 lúc đầu ứng là?

Câu 12:

Tiến hành những thử nghiệm sau:

(1) Cho Mg nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư.

(2) Cho bột Zn nhập lượng dư hỗn hợp HCl.

(3) Dẫn khí H2 dư qua quýt ống sứ chứa chấp bột CuO nung rét.

(4) Cho Ba nhập lượng dư hỗn hợp CuSO4.

(5) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp AgNO3.

Sau khi kết đôn đốc những phản xạ, số thí nghiệm thu sát hoạch được sắt kẽm kim loại là

Câu 13:

Khi thuỷ phân ngẫu nhiên hóa học Khủng nào thì cũng thu được

Câu 14:

Hoà tan trọn vẹn 15,6 gam láo lếu thích hợp Al và Al2O3 nhập hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được hỗn hợp X và bay đi ra V lít H2 (đktc). Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp H2SO4 loãng nhập X thì thấy lượng H2SO4 phản xạ tối nhiều là 0,9 mol, bên cạnh đó chiếm được 69,9 gam kết tủa. Giá trị của V

Câu 15:

Cho m gam tinh nghịch bột lên men trở nên C2H5OH với hiệu suất 81%, hít vào không còn lượng CO2 sinh đi ra nhập hỗn hợp Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun rét hỗn hợp X lại sở hữu 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là

Xem thêm: biển báo đường 1 chiều