quy trình bấm biển số xe máy

Đăng ký, cấp cho biển lớn số xe pháo thứ tự đầu

Bạn đang xem: quy trình bấm biển số xe máy

Đối tượng áp dụng

Đăng ký lần thứ nhất so với xe pháo nhập khẩu; xe pháo tạo ra, thi công ráp nhập nước; xe pháo trưng thu sung quỹ Nhà nước hoặc xe pháo vẫn ĐK biển lớn số quân sự chiến lược ni phân phối thanh lý đi ra dân sự.

Trình tự động thực hiện

  1. Mang xe pháo và làm hồ sơ xe pháo cho tới thực hiện giấy tờ thủ tục bên trên Cơ quan liêu ĐK xe pháo điểm công ty xe pháo trú ngụ hoặc với trụ sở (có phụ lục những điểm ĐK xe pháo bên trên toàn quốc)

  2. Xem thêm: một đêm say hợp âm

    Bấm nút cấp cho biển lớn số; nhận giấy tờ hứa, sau khoản thời gian cán cỗ Cảnh sát giao thông vận tải đánh giá xe pháo, làm hồ sơ xe pháo đáp ứng chính quy định;

  3. Nộp lệ phí ĐK xe pháo theo gót quy lăm le của Sở Tài chủ yếu (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Sở Tài chủ yếu quy lăm le nút thu, cơ chế thu, nộp, vận hành lệ phí ĐK, cấp cho biển lớn phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ, với phụ lục kèm cặp theo) Mức lệ phí

  4. Nhận biển lớn số. Kẻ biển lớn số, trọng tải, tự động trọng, thương hiệu công ty xe pháo so với những loại xe pháo xe hơi theo gót quy lăm le.

  5. Đến ngày ghi nhập giấy tờ hứa, nộp lại giấy tờ hứa và nhận Giấy ghi nhận ĐK xe pháo.

    Xem thêm: dịch tiếng anh ra tiếng việt