rút gọn phân số lớp 4Bạn đang xem: rút gọn phân số lớp 4Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Kết nối tri thức

  Xem câu nói. giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 1: Rút gọn gàng những phân số :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 2: Trong những phân số

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

a) Phân số nào là tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào là rút gọn gàng được ? Hãy rút gọn gàng phần số cơ.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì như thế tử số và kiểu mẫu số của bọn chúng ko nằm trong phân chia không còn cho tới số rộng lớn lơn 1 ( hoặc vì như thế tao ko thể rút gọn gàng được những phân số cơ nữa):

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

b) Phân số rút gọn gàng :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 3: Viết số phù hợp nhập dù trống không :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bài giảng: Rút gọn gàng phân số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 Bài 101: Rút gọn gàng phân số

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng kiểu mẫu số những phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng kiểu mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện tập luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Nếu nhân cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì như thế phân số đang được cho tới.

Nếu cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn cho tới một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì sau thời điểm phân chia tao được một phân số vì như thế phân số đang được cho tới.

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân chia không còn cho tới số ngẫu nhiên nào là to hơn 1.

Chia tử số và kiểu mẫu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi cảm nhận được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy 6 và 9 đều phân chia không còn cho tới 3 nên: 

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số

2 và 3 ko nằm trong phân chia shết cho tới một vài ngẫu nhiên nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số ko thể rút gọn gàng được nữa. Ta bảo rằng phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân sốlà phân số tối giản và phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số đang được rút gọn gàng trở nên phân số tối giản Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số vì như thế nhau

Phương pháp: 

Nếu nhân cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì như thế phân số đang được cho tới.

Nếu cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn cho tới một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì sau thời điểm phân chia tao được một phân số vì như thế phân số đang được cho tới.

Ví dụ: Phân số nào là sau đây vì như thế với phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số ?

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số

Lời giải: 

Ta có:

Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số 

Vậy trong những phân số đang được cho tới, phân số vì như thế phân số là Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số 

Dạng 2: Rút gọn gàng phân số

Phương pháp: 

Xem thêm: phim thuong lan quyết

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân chia không còn cho tới số ngẫu nhiên nào là to hơn 1.

Chia tử số và kiểu mẫu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi cảm nhận được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng những phân số: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số 

Lời giải:

Ta thấy cả 8 và 16 đều phân chia không còn cho tới 8 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 15 và 40 đều phân chia không còn cho tới 5 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 75 và 36 đều phân chia không còn cho tới 3 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Dạng 3: Tìm phân số tối giản

Phương pháp: 

Phân số tối giản sở hữu tử số và kiểu mẫu số ko nằm trong phân chia không còn cho tới một vài ngẫu nhiên nào là to hơn 1.

Ví dụ: Trong những phân số sau đây: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số nào là phân số tối giản, phân số nào là ko là phân số tối giản? Nếu phân số đang được cho tới ko là phân số tối giản thì nên rút gọn gàng phân số cơ.

Lời giải:

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 5 và 6 ko nằm trong phân chia không còn cho tới một vài ngẫu nhiên nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 4 và 7 ko nằm trong phân chia không còn cho tới một vài ngẫu nhiên nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 30 và 42 đều phân chia không còn cho tới 6 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 7 và 21 đều phân chia không còn cho tới 7 nên: Lý thuyết Phân số cân nhau. Rút gọn gàng phân số .


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số (có đáp án)

Câu 1: Con nên chọn lựa đáp án trúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì như thế phân số đang được cho

B. Nếu cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn cho tới một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì sau thời điểm phân chia được một phân số vì như thế phân số đang được cho

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 3: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 4: Trong những phân số sau, phân số nào là là phân số tối giản?

Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 5: Trong những phân số sau đây, phân số nào là vì như thế phân số Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 6: Trong những phân số sau, phân số nào là vì như thế với phân số Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 7: Rút gọn gàng phân số sau trở nên phân số tối giản:

Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 8: Bài tập luyện Phân số vì như thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài bác tập luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và bài bác tập luyện vào cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải bài bác tập luyện Toán 4 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập luyện Toán 4Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: các quốc gia châu âu