sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp

Câu hỏi:

19/08/2019 59,394

Bạn đang xem: sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp

A. Trùng hợp ý vinyl xianua.

B. Trùng dừng axit ε-aminocaproic

C. Trùng hợp ý metyl metacrylat.

Đáp án chủ yếu xác

D. Trùng dừng hexametylenđiamin với axit ađipic

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

A. Trùng hợp ý vinyl xianua => chiếm được poli acrilonitrin => sản xuất tơ olon.

B. TTrùng dừng axit ε-aminocaproic => chiếm được poli caproamit => sản xuất tơ nilon-6.

C. Trùng hợp ý metyl metacrylat => chiếm được poli ( metyl metacrylat)=> sản xuất thủy tinh ma cơ học.

D. Trùng dừng hexametylenđiamin với axit ađipic => chiếm được poli ( hexametylen-ađipamit)=> sản xuất tơ nilon-6,6.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi vật liệu bằng nhựa PVC cháy sinh đi ra nhiều khí độc như: CO, COCl2 , CH3Cl... trong bại liệt đem khí X. Khi cho tới khí X vô hỗn hợp thu được kết tủa White ko tan vô hỗn hợp AgNO3. Công thức của khí X là

A. HCl

B. CO2

C. CH2=CHCl

D. PH3

Câu 2:

Loại tơ nào là thông thường dùng để làm mạng vải vóc, may ăn mặc quần áo rét hoặc bện trở nên sợi len đan áo rét?

A. Tơ nitron.

B. Tơ capron.

C. Tơ nilon-6,6

D. Tơ lapsan.

Câu 3:

Polime nào là rất có thể nhập cuộc phản xạ cùng theo với hiđro?

Xem thêm: một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy

A. Poli(vinyl clorua).

B. Cao su buna.

C. Polipropen

D. nilon-6,6.

Câu 4:

Polime nào là tại đây được pha chế vày phản xạ trùng ngưng?

A. Poliacrilonitrin. 

B. Poli ( etylen- terephtalat).

C. Poliisopren.

D. Poli ( metyl metacrylat).                    

Câu 5:

Tên gọi của polime đem công thức  (-CH2-CH2-)n

A. polietilen.

B. polistiren

C. polimetyl metacrylat.

D. polivinyl clorua.

Câu 6:

Polime nào là sau đó là polime thiên nhiên?

A. Cao su isopren

B. Nilon-6,6

C. Cao su buna

D. Amilozo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK