sau offer là to v hay ving

Khi miêu tả một lời nói kiến nghị thực hiện bất kể điều gì vì chưng giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta hay được dùng cấu tạo Offer to tướng V. Hiện ni nhiều chúng ta vẫn không biết không còn được những phần mềm của cấu tạo Offer. Tuy nhiên ghi ghi nhớ và thu nhận cấu tạo với Offer tiếp tục nâng cấp đáng chú ý kĩ năng tiếp xúc và kết quả điểm số nước ngoài ngữ của người tiêu dùng trong những kỳ ganh đua ở ngôi trường. Vậy hãy nằm trong PREP.VN phát âm nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm biết phương pháp dùng “offer” sao mang lại trúng nhé. 

Kiến thức cơ phiên bản về cấu tạo Offer
Kiến thức cơ phiên bản về cấu tạo Offer

I. Cấu trúc Offer là gì? 

Cấu trúc Offer vào vai trò như 2 loại từ: Danh từĐộng từ. Chính bởi vậy, Offer cũng đem những nghĩa không giống nhau Lúc vào vai trò không giống nhau.

Bạn đang xem: sau offer là to v hay ving

Loại kể từ của Offer cấu trúc

Nghĩa

Ví dụ

Danh từ

Lời kiến nghị, hỗ trợ ai đó

 • I took up his offer of help with my homework. (Tôi đã nhận được lời nói kiến nghị hỗ trợ của anh ý ấy với bài xích tập luyện về nhà đất của tôi.)
 • He was asking $150,000 for the apartment, so sánh I put in an offer of $130,000 (Anh ấy đề nghị 150.000 đô la mang lại nhà ở, bởi vậy tôi trả giá bán 130.000 đô la.)

Lời hứa hẹn

Sự trả giá bán kính chào giá

Chương trình rời giá bán, khuyến mãi

Động từ

Đưa đi ra 1 lời nói đề nghị

 • Can I offer you a milkshake? (Tôi hoàn toàn có thể mời mọc chúng ta một ly sữa nhấp lên xuống không?)
 • Employees of the airline are offered discounted airfare (Nhân viên của hãng sản xuất được rời giá bán vé máy cất cánh.)

Đưa đi ra lời nói mời

Đem lại tạo ra cơ hội

Trả giá bán, kính chào bán

Cung cung cấp sản phẩm

Trình bày thành phầm bên trên những kệ hàng

Tặng, biếu 1 số gì đó

Cấu trúc Offer là gì?
Cấu trúc Offer là gì?

II. Cách người sử dụng cấu tạo Offer nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Offer kèm theo với những cơ hội dùng đa dạng và phong phú Lúc vào vai trò danh kể từ và động kể từ giờ đồng hồ Anh. Khi Cấu trúc Offer ở dạng Danh kể từ, tất cả chúng ta sẽ sở hữu được 3 cách sử dụng và 3 cấu tạo. Còn Lúc cấu tạo Offer ở dạng động kể từ, tất cả chúng ta sẽ sở hữu được 5 dạng cơ phiên bản. Bây giờ tất cả chúng ta hãy nằm trong PREP.VN dò la hiểu sâu sắc rộng lớn nhé.

Vai trò của cấu tạo Offer

Cách người sử dụng cấu tạo Offer

Nghĩa

Ví dụ

Danh từ

Offer + of + something 

Chủ thể cảm nhận được sự kiến nghị, lời nói mời mọc hỗ trợ từ 1 ai đó

I’m so sánh grateful for your kind offer of help.

(Tôi đặc biệt hàm ơn về lời nói kiến nghị hỗ trợ của bạn)

Offer + for + something

Biểu đạt sự kiến nghị cho 1 vấn đề/ vụ việc hoặc lời hứa hẹn hứa, rao bán từ 1 ai cơ. 

The gallery will have an offer for sale by auction on Feb 14.

(Phòng trưng bày sẽ sở hữu được một kiến nghị đấu giá vào trong ngày 14 mon 2.)

Offer + to tướng infinitive (động kể từ nguyên vẹn kiểu đem “to”) 

Lưu ý: Đây ko nên là cấu tạo “offer to” với giới kể từ “to” và động kể từ “offer”. Từ “offer” là một trong những danh kể từ nhập cấu tạo này, theo dõi sau là một trong những động kể từ nguyên vẹn thể với động kể từ “to”.

Biểu đạt lời nói kiến nghị thao tác làm việc gì cơ.

He refused all offers to tướng cooperate.

(Anh kể từ chối từng lời nói kiến nghị ăn ý tác)

Động từ

Offer (chia thì) + to tướng infinitive

Đề nghị nhằm làm cái gi đó

My father offered to tướng take us to tướng the zoo.

(Cha tôi khuyến cáo trả công ty chúng tôi đi dạo sở thú.)

Offer (chia thì) + noun

Đưa tao lời nói răn dạy, lời nói mời mọc, thời cơ..

Your doctor should be able to tướng offer advice on this serious case of health.

(Bác sĩ của các bạn sẽ hoàn toàn có thể thể hiện lời nói răn dạy về tình huống sức mạnh nguy hiểm này.)

Offer (chia thì) + someone + something

Đề nghị, khuyến cáo ai cơ điều gì

They offered u a key role on the final marketing project.

(Họ kiến nghị mang lại tôi một tầm quan trọng cần thiết nhập dự án công trình tiếp thị sau cùng.)

Offer (chia thì) + something + to tướng + someone

Biểu đạt ý kiến nghị, mang tới điều gì mang lại ai cơ.

I did what I could when I was young to tướng offer comfort to tướng the family. 

(Tôi đã trải những gì hoàn toàn có thể lúc còn trẻ em nhằm đưa đến sự yên ủi mang lại mái ấm gia đình.)

Offer (chia thì) + money + for something

Biểu đạt kiến nghị, trả giá bán mang lại ai đó

We offer $400,000 for this luxurious xế hộp.

(Chúng tôi kiến nghị 400.000 đô la mang lại con xe quý phái này.)

Cách người sử dụng cấu tạo Offer nhập giờ đồng hồ Anh
Cách người sử dụng cấu tạo Offer nhập giờ đồng hồ Anh

III. Những cấu tạo tương đương thay cho thế cấu tạo Offer

Sau phía trên được xem là một vài cấu tạo tương đương gom không ngừng mở rộng kỹ năng về cấu tạo Offer nhập câu con gián tiếp tuy nhiên tất cả chúng ta vừa mới được dò la hiểu.

Mục đích, ý nghĩa

Cấu trúc tương đương cấu tạo Offer

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

Ví dụ

Lời mời mọc, đòi hỏi, xin xỏ phép

Would you like…?

Would you lượt thích a cup of tea?

(Bạn vẫn muốn một tách trà không?)

Can / Could / you…?

Could you please quiet? I’m trying to tướng concentrate on studying.

(Bạn hoàn toàn có thể im re một ít được không? Tôi đang được nỗ lực triệu tập nhập việc học tập.)

Can / Could / May I …?

Could I use your bathroom?

(Tôi hoàn toàn có thể dùng chống tắm của người tiêu dùng được không?)

Yêu cầu, kiến nghị làm cái gi một cơ hội lịch sự

 • request +  direct object
 • request sth + from someone
 • request + that clause
 • request + to tướng infinitive

Jane repeated her request that we postpone the meeting.

(Jane tái diễn đòi hỏi của cô ý ấy rằng công ty chúng tôi ngừng buổi họp.)

Yêu cầu, kiến nghị làm cái gi một cơ hội bắt buộc

 • Require + that
 • Requite + to tướng infinitive

You are required to tướng stop smoking after an accident.

(Bạn được đòi hỏi nên ngừng hút thuốc lá sau vụ tai nạn thương tâm.)

Cho. tặng trao mang lại ai cơ (tin rằng ai này sẽ nhận)

 • give + noun
 • give + somebody + something
 • give + something + to tướng somebody

He gave u a box of chocolate.

(Anh ấy trả mang lại tôi một vỏ hộp sô cô la.)

Cung cung cấp những loại bản thân có 

 • provide  + with
 • provide + for
 • provide + that clause

Workers were provided  with

dust visor.

(Người làm việc đang được hỗ trợ tấm chắn vết mờ do bụi.)

Cung cung cấp, tiếp tế thành phầm với con số rộng lớn.

 • Supply somebody/something
 • supply sth + to tướng somebody/sth
 • supply somebody/sth + with sth

People on Earth have an unlimited supply of air to tướng breathe.

(Con người bên trên Trái khu đất đem mối cung cấp hỗ trợ bầu không khí vô vàn nhằm thở.)

Đề xuất một plan, ý tưởng phát minh và để được duyệt

 • propose + to tướng infinitive
 • propose + verb-ing
 • propose + noun

I propose we cook something at trang chủ for dinner.

(Tôi kiến nghị tất cả chúng ta nấu nướng số gì cơ trong nhà mang lại bữa tối.)

Gợi ý ý tưởng phát minh, khuyến cáo chủ kiến cho tất cả những người khác 

 • suggest + noun/phrase noun
 • suggest + that clause
 • suggest + verb-ing

I suggest we order some food.

(Tôi kiến nghị tất cả chúng ta gọi một không nhiều đồ ăn.)

IV. Thành ngữ đem chứa chấp cấu tạo Offer

Hãy nằm trong phân tích một vài trở thành ngữ dùng cấu tạo “offer” thông thường được dùng nhập văn rằng nhập phần này:

Thành ngữ đem rinh chứa chấp cấu tạo Offer  

Nghĩa

Ví dụ

Offer one’s hand

Bắt tay, kính chào hỏi

I offered my hand and she shook it gladly. 

(Tôi trả tay đi ra và cô ấy hạnh phúc hợp tác.) 

On special offer

Gái ưu đãi, công tác rời giá

Victoria Secret Body mist offered it last week on a special offer for $7.50.

(Victoria Secret Body mist đã mang đi ra một ưu đãi đặc biệt quan trọng với giá bán 7,50 đô la.)

Make an offer

Trả giá bán một số đồ

They made an offer on our clothes. 

(Họ đã mang đi ra một kiến nghị về ăn mặc quần áo của công ty chúng tôi.)

Take up an offer

Nhận lời nói mời mọc hoặc lời nói kiến nghị hỗ trợ của ai

The professor agreed to tướng take up the offer.

(Giáo sư đồng ý nhận lời nói đề nghị)

Open to tướng offers

Sẵn sàng đánh giá giá thành ai cơ thể hiện, nấc giá bán ăn ý lý

We have no certain plans to tướng sell our store but we are open to tướng offers.

(Chúng tôi không tồn tại plan chắc chắn nhằm phân phối cửa hàng tuy nhiên công ty chúng tôi sẵn sàng cung cấp)

Thành ngữ đem chứa chấp cấu tạo Offer
Thành ngữ đem chứa chấp cấu tạo Offer

V. Bài tập luyện áp dụng cấu tạo Offer đem đáp án chi tiết

Để hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ cấu tạo Offer được dùng ra làm sao nhằm chúng ta không cần thiết phải vướng mắc Offer to tướng V hoặc Ving, Offer + gì, Offer chuồn với giới kể từ gì tất cả chúng ta nằm trong ôn luyện vì chưng một vài thắc mắc bài xích tập luyện tiếp sau đây nhé.

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

Bài tập: Dịch những câu sau sang trọng giờ đồng hồ Anh và dùng cấu tạo Offer

  1. Khuyến mãi của thành phầm này tiếp tục hết hạn sử dung vào trong ngày 10 mon 2. 
  2. Jane đã mang đi ra một lời nói mời mọc tuy nhiên tôi khó khăn hoàn toàn có thể kể từ chối.
  3. Tom tự nguyện chuồn mua sắm món ăn mang lại tôi.
  4. Quý khách hàng tiếp tục đồng ý với lời nói khuyến cáo của tôi nên không?
  5. Tôi trả giá bán đôi mươi ngàn đô mang lại con xe khá này. Thật tiêu tốn lãng phí.

Đáp án:

  1. The offer of this product will expire on February 10.
  2. Jane made an offer that I can hardly turn down.
  3. Tom offers to tướng buy u food.
  4. Will you agree with my offer?
  5. I offered đôi mươi thousand dollars for the xế hộp. It is a waste of money.

Trên đấy là những vấn đề share của PREP.VN về cấu tạo Offer tuy nhiên PREP.VN ham muốn truyền đạt mang lại chúng ta. Hình như những chúng ta cũng có thể xem thêm thêm thắt những cấu tạo thông thườn không giống để sở hữu kỹ năng nền tảng thiệt đảm bảo chất lượng nhập tiếp thu kiến thức hao hao tiếp xúc nhé.