study hard or you won't pass the exam

Study hard or you won’t pass the exam.

→ If……………………………………………….

Bạn đang xem: study hard or you won't pass the exam

Đáp án

Tạm dịch: Học hành chịu thương chịu khó hoặc các bạn sẽ ko vượt lên kỳ ganh đua bại liệt.
=> Căn cứ vô “won’t” -> câu ĐK loại 1
Công thức của ĐK loại 1: If + S + V (hiện tại), S + will/can/may… + V(bare)
=> Đáp án:
↳ If you don’t study hard, you won’t pass the exam.

Tâm em tưởng won't ph đem trở nên will chứ ạ

2 Trả lời nói . 133 ngày

Thanhh Thư Tại sao lại không thay đổi vế sau là won't tuy nhiên k là will v ạ

1 Trả lời nói . 188 ngày

Sweden 36. Nam has got no money or no siêu xe. (use tag question)
 Nam has_____________________________, _________ he?
giúp

4 Trả lời nói . 24/04/2021

Nguyễn Thị Tuyết Anh If you studay hard, you will pass the exam.

4 Trả lời nói . 23/04/2021

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

Nguyễn Hồng Liên có cấu hình của chính nó bại liệt em, thông thường thì ngta cho một vế, còn câu ĐK láo lếu ăn ý thì phụ thuộc nghĩa nữa

. 29/10/2020

Phạm Thị Hương Duyên Cho e căn vặn thực hiện thế nào là nhằm xác lập được câu điều kiên loại nào là ạ

1 Trả lời nói . 29/10/2020

DC Circuit Court nó đích ngữ pháp, tuy nhiên nó k đích về mặt mày nghĩa em à.

. 27/12/2019

Ko Ko Ad ơi em cũng ghi chép giống như bạ[email protected] thấy vẫn đích tuy nhiên ad

. 27/12/2019

DC Circuit Court câu của em thì theo phía học tập siêng là đậu rồi

. 22/12/2019

Xem thêm: bài văn tả con sông

DC Circuit Court câu gốc đang xuất hiện ý mong muốn thưa là nếu như k học tập thì rớt em à, nên k nên ghi chép theo đuổi vị trí hướng của em

. 22/12/2019

Bòi Chịu không được chúng ta ạ, nghe thì dường như tương tự tuy nhiên sắc thái của 2 câu là trọn vẹn không giống nhau

. 22/12/2019

Đinh Nhàn ghi chép là " If you study hard , you will pass the exam" được k ạ ?

1 Trả lời nói . 22/12/2019