sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 26,862

A. Tế bào u của noãn hạn chế phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 thứ tự mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân rất rất.

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

B. Tế bào u của noãn hạn chế phân mang đến 4 đại bào tử → từng đại bào tử vẹn toàn phân 3 thứ tự mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

C. Tế bào u của noãn hạn chế phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 thứ tự mang đến túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

D. Tế bào u của noãn hạn chế phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 thứ tự mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc nào là tại đây đem chứa chấp protein triển khai công dụng vận gửi những hóa học vô cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm tương đương nhau về kết cấu thân thiện lizoxom và ko bào là

A. Bào quan liêu đem lớp màng kép phủ quanh.

B. Đều đem độ dài rộng rất rộng.

C. Được phủ quanh chỉ tự một tấm màng đơn.

D. Đều đem vô tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động nào là tiếp sau đây theo đuổi mức độ trương nước?

A. Hoa mươi giờ nở vô buổi sớm, hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: thế nào là quần xã sinh vật

B. Sự đóng góp banh của lá cây trinh bạch nữ giới, khí khổng đóng góp banh.

C. Lá cây họ đỗ xoè đi ra và khép lại, khí khổng đóng góp banh.

D. Hoa mươi giờ nở vô buổi sớm, khí khổng đóng góp banh.

Câu 4:

Cung bản năng “co ngón tay của người” triển khai theo đuổi trật tự động nào?

A. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, đem nhị loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía đem ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng hướng đến mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng hướng đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: sau đại thắng mùa xuân 1975 nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì

D. phía động dương (sinh trưởng hướng đến nước) và phía động âm (sinh trưởng hướng đến đất).