sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

28/08/2020 30,499

A. Gradien độ đậm đặc hóa học tan

Bạn đang xem: sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

C. Trao thay đổi hóa học của tế bào

D. Cung cấp cho năng lượng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là D

Sự mút hút khoáng dữ thế chủ động của tế bào dựa vào hầu hết vô tích điện được cung cấp

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn những khoáng chất được hít vào vô cây một cơ hội dữ thế chủ động được ra mắt theo đòi cách thức nào?

A. Vận gửi kể từ điểm đem độ đậm đặc cao cho tới điểm đem độ đậm đặc thấp ở rễ cần thiết không nhiều năng lượng

B. Vận gửi kể từ điểm đem độ đậm đặc cao cho tới điểm đem độ đậm đặc thấp ở rễ

C. Vận gửi kể từ điểm đem độ đậm đặc thấp cho tới điểm đem độ đậm đặc cao ở rễ ko cần thiết tiêu tốn năng lượng

D. Vận gửi kể từ điểm đem độ đậm đặc thấp cho tới điểm đem độ đậm đặc cao ở rễ cần thiết tiêu tốn năng lượng

Câu 2:

Nước lên đường vô mạch mộc theo đòi tuyến đường gian tham bào cho tới nội so bì thì gửi thanh lịch tuyến đường tế bào hóa học vì

A. Tế bào nội so bì đem đai caspari ngấm nước nên nước vận chuyển sang được

B. Tế bào nội so bì ko ngấm nước nên nước ko vận chuyển sang được

C. Nội so bì đem đai caspari ko ngấm nước nên nước ko ngấm qua chuyện được

D. Áp suất thấm vào của tế bào nội so bì thấp nên nước nên dịch rời thanh lịch tuyến đường khác

Câu 3:

Sự mút hút khoáng thụ động của tế bào dựa vào hầu hết vào

A. Hoạt động trao thay đổi chất

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

B. Chênh chênh chếch độ đậm đặc ion

C. Cung cấp cho năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Câu 4:

Nước và ion khoáng được hít vào vô mạch mộc của rễ qua chuyện tuyến đường nào?

A. Con đàng qua chuyện trở nên tế bào -  ko bào

B. Con đàng qua chuyện hóa học nguyên vẹn sinh – gian tham bào

C. Con đàng qua chuyện ko bào – gian tham bào

D. Con đàng qua chuyện hóa học nguyên vẹn sinh – ko bào

Câu 5:

Vòng đai Caspari đem vai trò

A. Điều chỉnh loại vận gửi vô trung trụ

B. Điều chỉnh sự đóng góp ngỏ của khí khổng

C. Điều chỉnh quy trình quang đãng thích hợp của cây

D. Điều chỉnh sinh hoạt thở của rễ

Câu 6:

Bón phân vượt lên trước thục mạng lượng, cây bị héo và bị tiêu diệt là do

A. Làm mang đến cây rét và héo lá

B. Các nguyên vẹn lố khoáng vô tế bào nhiều, làm mất đi ổn định lăm le bộ phận hóa học nguyên vẹn sinh của tế bào lông hút

C. Nồng chừng dịch khu đất cao hơn nữa độ đậm đặc dịch bào thực hiện mang đến tế bào lông mút hút ko mút hút được nước vị hình thức thẩm thấu

Xem thêm: khối lăng trụ tam giác đều

D. Thành phần khoáng hóa học làm mất đi ổn định lăm le đặc thù lí hoá của keo dán giấy đất