tại sao hiến chương của liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất

Câu hỏi:

20/01/2020 50,088

A. Nêu rõ rệt mục tiêu và lý lẽ hoạt động và sinh hoạt của tổ chức triển khai Liên phù hợp quốc.

Bạn đang xem: tại sao hiến chương của liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất

Đáp án chủ yếu xác

B. Là hạ tầng nhằm giữ lại trật tự động toàn cầu theo gót khối hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

C. Là hạ tầng nhằm cải cách và phát triển quan hệ hữu hảo trong số những nước.

D. Hiến chương quy lăm le tổ chức triển khai máy bộ của Liên phù hợp quốc.

Chọn đáp án A.

Hiến chương là văn khiếu nại cần thiết nhất bởi vì nó nêu rõ:

-Mục đích hoạt động: giữ lại độc lập bình yên, cải cách và phát triển quan hệ hữu hảo.

-Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt đem tổ chức triển khai (5 lý lẽ SGK).

Đây là nhị nội dung đem tầm quan trọng cần thiết nhất, sở hữu tầm quan trọng lãnh đạo từng hoạt động và sinh hoạt của Liên phù hợp quốc qua chuyện toàn bộ những quá trình.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước phong con kiến VN trong những thế kỉ XI – XV được kiến thiết theo gót thể chế

A. quân ngôi nhà chuyên nghiệp chế.

B. dân ngôi nhà đại nghị.

C. quân ngôi nhà lập hiến. 

D. dân ngôi nhà chủ nô.

Câu 2:

Sự khiếu nại ghi lại giai cấp cho tư sản nén Độ bước lên vũ đài chủ yếu trị là

A. thời điểm cuối năm 1885, Đảng Quốc đại được xây dựng.

B. đầu năm mới 1886, Đảng Quốc đại được xây dựng.

C. trào lưu đấu giành giật chống luật đạo phân tách song xứ Bengan.

D. trào lưu đấu giành giật phản đối vụ án Tilắc.

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

Câu 3:

Điểm khác lạ thân thiết trào lưu đấu giành giật ở Mĩ Latinh với những nước châu Á, châu Phi thế kỉ XIX là

A. chống quyết sách bành chướng của Mĩ. 

B. chống ngôi nhà nghĩa thực dân cũ.

C. nhằm mục tiêu giành song lập dân tộc bản địa. 

D. bởi Đảng Cộng sản chỉ đạo.

Câu 4:

Lich sử Viết Nam Chịu đựng tác động thế nào bởi quyết sách đối nước ngoài của những triều đại phong con kiến Trung Quốc?

A. Quan hệ bang gửi gắm hữu hảo, nằm trong cải cách và phát triển.

B. Trở trở thành đối tượng người tiêu dùng xâm lăng của một vài triều đại phong con kiến Trung Quốc.

C. Trở trở thành đối tượng người tiêu dùng xâm lăng của toàn bộ những triều đại phong con kiến Trung Quốc.

D. Đất nước ko cải cách và phát triển được.

Câu 5:

Điểm yếu đuối vô plan quân sự chiến lược Nava nhưng mà địch ko thẻ giải quyết và xử lý được là

A. xích míc thân thiết triệu tập lực lượng và phân nghiền lực lượng nhằm không ngừng mở rộng vùng lúc lắc đóng góp.

B. thiếu thốn về chuẩn bị quân sự chiến lược tân tiến đáp ứng mặt trận.

C. ko thể gia tăng quân số nhằm kiến thiết lực lượng mạnh.

D. thời hạn nhằm kiến thiết lực lượng, gửi bại trở thành thắng vượt lên trước cụt (18 tháng).

Câu 6:

Sắp xếp theo gót trật tự thời hạn tồn bên trên của những triều đại phong con kiến VN trong những thế kỉ X-XV

A. Lí, Trần, Ngô, Tiền Lê, Hồ, Lê sơ.

B. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần, Hồ, Lê sơ.

C. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lí, Trần, Lê sơ.

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

D. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Trần, Hồ, Lí, Lê sơ.