tăng lương công chức 2023

Tăng lương bổng hạ tầng so với 9 group đối tượng

Theo Nghị toan số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của nhà nước quy toan nấc lương bổng hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ thời điểm ngày 01/7/2023, vận dụng nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng so với 9 group đối tượng người tiêu dùng. Người tận hưởng lương bổng, phụ cấp cho quy toan bên trên Nghị toan này bao gồm:

Bạn đang xem: tăng lương công chức 2023

1. Cán cỗ, công chức kể từ Trung ương cho tới cấp cho thị trấn quy toan bên trên khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán cỗ, công chức cấp cho xã quy toan bên trên khoản 3 Điều 4 Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong số đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo dõi quy toan bên trên Luật Viên chức năm 2010 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người thực hiện những việc làm theo dõi cơ chế ăn ý đồng làm việc quy toan bên trên Nghị toan số 111/2022/NĐ-CP của nhà nước về ăn ý đồng so với một số trong những loại việc làm vô ban ngành hành chủ yếu và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong tình huống được vận dụng hoặc sở hữu thỏa thuận hợp tác vô ăn ý đồng làm việc vận dụng xếp lương bổng theo dõi Nghị toan số 204/2004/NĐ-CP của nhà nước về cơ chế chi phí lương bổng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người thao tác làm việc vô tiêu chuẩn biên chế bên trên những hội được ngân sách đất nước tương hỗ ngân sách đầu tư hoạt động và sinh hoạt theo dõi quy toan bên trên Nghị toan số 45/2010/NĐ-CP của nhà nước quy toan về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt và vận hành hội (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Nghị toan số 33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan lại, quân nhân có trách nhiệm, hạ sĩ quan lại, đấu sĩ, người công nhân, viên chức quốc chống và làm việc ăn ý đồng nằm trong Quân team quần chúng VN.

7. Sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại tận hưởng lương bổng, hạ sĩ quan lại, đồng chí nhiệm vụ, người công nhân công an và làm việc ăn ý đồng nằm trong Công an quần chúng.

8. Người thao tác làm việc vô tổ chức triển khai cơ yếu hèn.

9. Người hoạt động và sinh hoạt ko thường xuyên trách móc ở cấp cho xã, ở thôn và tổ dân phố.

Bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023  - Hình ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2023 triển khai tăng lương bổng hạ tầng được cán cỗ, công chức, viên chức lên nấc 1,8 triệu đồng/tháng.

Tăng lương bổng hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Trước ê, ngày 11/11/2022, Quốc hội trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách đất nước năm 2023.

Theo ê, từ ngày 1/7/2023 triển khai tăng lương bổng hạ tầng được cán cỗ, công chức, viên chức lên nấc 1,8 triệu đồng/tháng, tương tự tăng trăng tròn,8% đối với nấc lương bổng hạ tầng hiện tại hành. Hiện ni, nấc lương bổng hạ tầng đang được vận dụng là một,49 triệu đồng/tháng.

Hiện hành, theo Nghị toan 204/2004/NĐ-CP, chi phí lương bổng công chức, viên chức được xem vày công thức sau:

Tiền lương bổng = Lương hạ tầng x Hệ số lương

Ví dụ, với công chức loại A1 sở hữu thông số lương bổng khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo dõi nấc lương bổng hạ tầng hiện tại hành 1,49 triệu đồng thì chi phí lương bổng có được là 3,486 triệu đồng/tháng. 

Xem thêm: hàm tính tổng trong excel

Còn nếu như tính theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng từ thời điểm ngày 01/7/2023 thì chi phí lương bổng hoàn toàn có thể lên tới mức 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu như tính theo dõi nấc lương bổng hạ tầng mới nhất thì dự con kiến thu nhập với công chức vô tình huống này tăng cho tới 725.400 đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 1.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 2.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 3.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 4.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 5.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 6.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 7.

Chi tiết bảng lương bổng công chức kể từ 1/7/2023 theo dõi nấc lương bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng - Hình ảnh 8.

Xem thêm: tra cứu mã số sổ bhxh