tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

hint-header

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Cập nhật ngày: 24-10-2021


Chia sẻ bởi: Bùi duy liệu


Tạo bảng nhập CSDL mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

B

Tạo rời khỏi một mặc định nhằm trình diễn và in ấn và dán tài liệu.

C

Tạo rời khỏi hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.

D

Xác lăm le những đối tượng người tiêu dùng của tổ chức triển khai.

Chủ đề liên quan

Chọn câu vấn đáp đúng: Trong trong thời gian thời gian gần đây, quy mô tài liệu thường

C

dùng nhiều nhập trong thời gian 1950

Mô hình tài liệu là:

A

Mô hình toán học tập nhập cơ sở hữu khái niệm những đối tượng người tiêu dùng, Các luật lệ toán bên trên những đối tượng người tiêu dùng.

B

Mô hình về mối quan hệ những buộc ràng Một trong những dữ liệu

C

Tập những định nghĩa nhằm tế bào miêu tả cấu hình tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

D

Mô hình về cấu hình tài liệu.

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Khi tàng trữ CSDL nhập quy mô tài liệu, khí giới nào là thông thường được lựa lựa chọn nhằm lưu trữ?

Thuật ngữ "bộ" sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một tính chất

Khẳng lăm le nào là là đúng lúc nói tới khoá?

A

Khoá là tập kết toàn bộ những tính chất vừa vặn đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

B

Khoá nên là những ngôi trường STT

C

Khoá chỉ là một trong tính chất nhập bảng được lựa chọn thực hiện khoá

D

Khoá là tập kết toàn bộ những tính chất nhập bảng nhằm phân biệt được những cá thể

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là một trong CSDL của một đội nhóm chức?

Chọn câu vấn đáp SAI: Các bảng nhập quy mô tài liệu, khi lựa lựa chọn vấn đề được đi vào tớ cần thiết quan tiền tâm:

A

Mối mối quan hệ Một trong những tính chất

B

Số tính chất cần thiết đem vào

C

Thuộc tính nào là mang tính chất buộc ràng

D

Cho phổ thông tính chất càng tốt

Chọn đáp án SAI: Khi dùng CSDL quản lý và vận hành học viên bên trên PC năng lượng điện tử:

A

Có thể update thông thường xuyên vấn đề học tập sinh

B

Tìm lần những học viên theo đòi ý muốn

C

Phức tạp, ko tiện dụng

D

Xem thêm: sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huế

Sắp xếp list học viên theo đòi một tiêu chuẩn nào là đó

Điều khiếu nại nhằm links Một trong những bảng?

A

giữa 2 bảng nên sở hữu ngôi trường chung

C

ít nhất một trong những 2 ngôi trường cộng đồng nên có một ngôi trường thực hiện khóa chính

D

tất cả những ĐK trên

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Trong quy mô tài liệu mối quan hệ, khi tàng trữ CSDL bên trên bộ lưu trữ ngoài thì tớ cần thiết quan tiền tâm:

Cơ sở tài liệu (CSDL): Là tập kết dữ liệu

A

có tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể nào là này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử.

B

có tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể nào là này được lưu bên trên những khí giới ghi nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của tương đối nhiều người.

C

chứa đựng những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình ảnh... của một công ty nào là cơ.

D

có tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể nào là này được ghi lên giấy má.

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Vai trò của CSDL nhập đời sống:

A

Giúp quả đât giải những việc KHKT

B

Tự động chung quả đât triển khai những trách nhiệm mang tính chất hóa học nguy hiểm hiểm

C

Lưu trữ, xử lí tài liệu tủ sách năng lượng điện tử

Xét về mặt mũi cấu hình, một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột được hiểu là:

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs)

Khoá chủ yếu của bảng là:

B

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Cho bảng DIEM_THI bao gồm sở hữu những ngôi trường SBD, Toan, Van, Anh. Để tính tổng điểm của từng sỹ tử tớ sử dụng đối tượng người tiêu dùng nào là thuận tiện nhất?

Hoạt động nào là tại đây sở hữu dùng CSDL?

B

Quản lý học viên nhập ngôi nhà trường

Xét về mặt mũi vật lý cơ, những quy mô tài liệu được tàng trữ ở đâu?

C

Cả bộ lưu trữ nhập và bộ lưu trữ ngoài

D

Lưu trữ bên trên mạng internet

Khi xây đắp những truy vấn nhập Access, nhằm bố trí những ngôi trường nhập hình mẫu chất vấn, tớ nhập ĐK vào trong dòng nào là nhập lưới QBE?

Trong lưới QBE của hành lang cửa số hình mẫu chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A

Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi đi vào hình mẫu chất vấn

B

Xác lăm le những ngôi trường xuất hiện nay nhập hình mẫu hỏi

C

Xác lăm le những ngôi trường cần thiết bố trí

D

Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Xem thêm: lịch chiếu phim vincom biên hòa