tập tính học được là

Câu hỏi:

31/07/2019 39,510

A. Quá trình sống của thành viên, trải qua tiếp thu kiến thức và rút kinh nghiệm

Bạn đang xem: tập tính học được là

Đáp án chủ yếu xác

B. Quá trình phát triển của loại, trải qua tiếp thu kiến thức và rút kinh nghiệm

C. Quá trình sống của thành viên, trải qua tiếp thu kiến thức và rút tay nghề, được di truyền

D. Quá trình sống của thành viên, trải qua tiếp thu kiến thức và rút tay nghề, đặc thù cho tới loài

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ve sầu kêu nhập ngày hè oi ả, ếch đực kêu nhập mùa sinh đẻ là luyện tính?

A. Học được         

B. Bẩm sinh

C. Hỗn hợp         

D.Vừa bẩm sinh khi sinh ra, một vừa hai phải láo lếu hợp

Câu 2:

Cho những thói quen sau ở động vật:

(1) Sự thiên cư của cá hồi

(2) Báo săn bắn mồi

(3) Nhện giăng tơ

(4) Vẹt phát biểu được giờ đồng hồ người

(5) Vỗ tay, cá nổi lên lên trên bề mặt nước dò thám thức ăn

(6) Ếch đực kêu nhập mùa sinh sản

(7) Xiếc chó thực hiện toán

(8) Ve kêu nhập mùa hè

Những thói quen nào là là bẩm sinh? Những thói quen nào là là học tập được?

A. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (8) ; Tập tính học tập được: (2), (4), (5), (7)

B. Tập tính bẩm sinh: (1), (2), (6), (8) ; Tập tính học tập được: (3), (4), (5), (7)

C. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (5), (8) ; Tập tính học tập được: (2), (4), (6), (7)

D. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (7) ; Tập tính học tập được: (2), (4), (5), (8)

Câu 3:

Xét những điểm sáng sau:

(1) Có sự thay cho thay đổi linh động nhập cuộc sống cá thể

(2) Rất kiên cố và ko thay cho đổi

(3) Là tụ họp những bản năng ko điều kiện

(4) Do loại ren quy định

Trong những điểm sáng bên trên, những điểm sáng của thói quen bẩm sinh khi sinh ra gồm?

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

A. (1) và (2)         

B. (2) và (3)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 4:

Sơ loại tế bào miêu tả đích hạ tầng thần kinh trung ương của thói quen là?

A. Kích quí → hệ thần kinh trung ương → cơ cai quản thụ cảm → cơ sở tiến hành → hành động

B. Kích quí → cơ cai quản thụ cảm → cơ sở tiến hành → hệ thần kinh trung ương → hành động

C. Kích quí → cơ sở thực hiện→ hệ thần kinh trung ương → cơ cai quản thụ cảm → hành động

D. Kích quí → cơ cai quản thụ cảm → hệ thần kinh trung ương → cơ sở tiến hành → hành động

Câu 5:

Xét những thói quen sau :

(1) người thấy tín hiệu đèn đỏ thì ngừng lại

(2) Chuột chạy khi nghe đến giờ đồng hồ mèo kêu

(3) Ve kêu nhập mùa hè

(4) Học sinh nghe kể gửi cảm động thì khóc

(5) Ếch đực kêu nhập mùa sinh sản

Trong những tình huống bên trên, những thói quen bẩm sinh khi sinh ra là

A. (2) và (5)        

B. (3) và (5)

C. (3) và (4)        

D. (4) và (5)

Câu 6:

Xét những tình huống sau :

(1) Mọi kích ứng đều thực hiện xuất hiện tại luyện tính

(2) Không nên ngẫu nhiên kích ứng nào thì cũng thực hiện xuất hiện tại luyện tính

(3) Kích quí càng mạnh càng dễ dàng thực hiện xuất hiện tại luyện tính

(4) Kích quí càng tái diễn càng dễ dàng thực hiện xuất hiện tại luyện tính

Có từng nào tình huống bên trên trên đây đích về côn trùng tương tác thân thiết kích ứng và sự xuất hiện tại luyện tính ?

A. 1         

B. 2         

C. 3        

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

D. 4