the guest on our show is the youngest golfer the open

avatar

Bạn đang xem: the guest on our show is the youngest golfer the open

Cứuuuuuuuu vớiiiiiiii mn ơi

imagerotate

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

ℂ𝕙𝕠 𝕞𝕚̀𝕟𝕙 𝕩𝕚𝕟 𝟝* + 𝕔𝕒̉𝕞 𝕠̛𝕟 + 𝕔𝕒̂𝕦 𝕥𝕣𝕒̉ 𝕝𝕠̛̀𝕚 𝕙𝕒𝕪 𝕟𝕙𝕒̂́𝕥 𝕟𝕙𝕒 >~<

~ 𝓒𝓱𝓲𝓵𝓵 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓶𝓮 ~

imagerotate

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4.7

3 vote

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

1. B rút gọn gàng mđqh the first/last/most/adj-est...+ vĩ đại V

2. C rút gọn gàng mđqh dạng thụ động -> động kể từ chủ yếu ở dạng V3/ed

3. B excavated items ~ những vật và được khai thác

4. D rút gọn gàng mđqh the most/only...+ vĩ đại V(bị động vĩ đại be V3/ed)

5. D rút gọn gàng mđqh the most/last/only..+ vĩ đại V

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

6. B rút gọn gàng mđqh dạng dữ thế chủ động -> động kể từ chủ yếu ở dạng Ving

7. A rút gọn gàng mđqh dạng thụ động

8. C sự lưu giữ gìn, bảo đảm

9. B rút gọn gàng mđqh dạng dữ thế chủ động

10. C rút gọn gàng mđqh dạng thụ động

11. D rút gọn gàng mđqh dạng thụ động

12. C ~ còn vẹn nguyên

13. A rút gọn gàng mđqh dạng thụ động

14. A rút gọn gàng mđqh the first/last/only...+ vĩ đại V

15. D rút gọn gàng mđqh the first/last/adj-est...+ vĩ đại V(bị động vĩ đại be V3/ed)

16. A ~ tấn công dấu

17. C rút gọn gàng mđqh the only/last...+ vĩ đại V

18. A give modern life the night off: mang theo cuộc sống đời thường văn minh về đêm

19. B rút gọn gàng mđqh dạng dữ thế chủ động

20. D rút gọn gàng mđqh dạng căn nhà động

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

Xem thêm: so sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

the Open. C. being won L. The guest on our show is the youngest golfer D. winning B. vĩ đại win by the traffie chaos. B. who delaying A. won 2.I have a message for people C. delayed D. who delay A. vĩ đại delay items in Con Mfoong Cave are now kept in Thanh Hoa Museum for preservation and disp ...

Xem thêm