the only reason the party was a success was that a famous film star attended

The only reason the các buổi party was a success was that a famous film star attended.

 -> Had it not....

Bạn đang xem: the only reason the party was a success was that a famous film star attended

Đáp án

↳ Had it not been for the famous film star’s attendance, the các buổi party wouldn’t have been a success.
Giải thích: Sử dụng câu ĐK loại III biểu diễn miêu tả một fake thuyết không tồn tại thiệt vô quá khứ. Hành động câu bên trên đang được là đang được xẩy ra nên cần dùng câu ĐK loại III.

Cấu trúc : Had + S + (not) + Vpp + …/Had it not been for + N/cụm N/ Ving, S + would have + Vpp. 
Dịch nghĩa: Nếu không tồn tại sự nhập cuộc của ngôi sao 5 cánh truyền hình phổ biến thì buổi tiệc dường như không thể thành công xuất sắc.

44. Phạm Yến Vy 11A2 Em fake là Had it not been for the attendence of the famous film star, the các buổi party wouldn't have succeeded được ko ạ

. 229 ngày

Thu Bình Trần mang lại em căn vặn vế trước là had it not been attended by a famous film star giành được ko ạ? Em cảm ơn

. 296 ngày

Minh Nhàn nn

. 338 ngày

Minh Ngọc vế sau vueets là the các buổi party wouldn't be successful được ko ạ

1 Trả câu nói. . 351 ngày

Minh Hiền the attendance of a famous film star đươc ko ạ

. 15/10/2022

Xanhla Xanhla tại vì sao Khi ghi chép lại câu lại thay cho a trước famous film star
trở nên the ạ?

1 Trả câu nói. . 28/09/2021

Thanh Hằng had it not been for a famous film star attending,
... được ko ạ?

1 Trả câu nói. . 02/06/2021

Trần Thị Tường Vy Had it not been attended by a famous film star,.... được ko ạ?

1 Trả câu nói. . 17/05/2021

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

Nguyễn Hồng Liên but for the famous film star's attendance, the các buổi party...

. 09/12/2020

Nguyễn Thị Phương Thảo Cho e căn vặn hòn đảo ngữ của But for với ạ?

1 Trả câu nói. . 08/12/2020

Nguyễn Hồng Liên nó là cấu hình rồi em nhé

. 07/12/2020

Nguyễn Thị Phương Thảo S lại sở hữu been v ạ

. 07/12/2020

Nguyễn Hồng Liên được em nhé, em tiếp tục ghi chép là"wouldn't have succeeded"

. 27/11/2020

Lê Nhật Duy Cho e căn vặn là người sử dụng succeed chứ không danh kể từ success được k ạ

. 24/11/2020

DC Circuit Court the attendance em nhé

. 12/10/2020

Vũ Như Quỳnh Had it not been for attendance of a famous film star , .............. giành được ko ạ ?

. 11/10/2020

DC Circuit Court Câu gốc người sử dụng mệnh đề, nên cần thiết that (chính là MĐ danh từ)
Câu ghi chép lại người sử dụng cụm kể từ chứ k người sử dụng MĐ nữa, nên liệng that em nhé

. 01/09/2020

Nguyen minh lúc đầu là attended

. 01/09/2020

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

Nguyen minh that tiếp sau đó là mệnh đề còn quăng quật that tự sự nhập cuộc của ngôi sao 5 cánh đã mang về danh kể từ attendance

. 01/09/2020

Nguyễn Thu Hiền Cho e căn vặn s lại quăng quật that ạ?

. 01/09/2020

Xem thêm thắt phản hồi (56/76)